Om företaget

Invajo tillhandahåller ett enkelt och flexibelt verktyg för hantering av event och deltagare. Målgruppen är alla företag, oavsett storlek och bransch, som ska genomföra någon form av event. Invajo lanserades på den svenska marknaden i slutet av maj 2013.

Grundare och VD: Fredrik Berglund
Investerare och huvudägare: Angelizer HoldingAB, Speed Ventures AB

Invajo Technologies AB
Org.nr: 
556737-5489
Adress: Invajo Technologies AB, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm
E-post: info@invajo.com
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 27 februari 2020
Förslag till val av ny ledamot och styrelseordförande från aktieägaren Love Carlsson
Förslag till antagande av ny bolagsordning
Förslag till incitamentsprogram för ledning, övriga anställda och konsulter samt överlåtelse av optioner
Förslag till incitamentsprogram för styrelsen samt överlåtelse av optioner
Styrelsens redogörelse enligt 14:8 ABL
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 14:8 ABL