Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Nya krav för medicintekniska branschen

Arrangör
Sahlgrenska Science Park & Business Region Göteborg
Plats
Biotech Center
Datum
20 april 2017
Tid
08:30 - 10:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Innan sommaren 2017 förväntas det formella beslutet om nya regelverk för medicintekniska produkter inom EU. Det innebär utökade och mer detaljerade krav kring både produkterna och aktörerna, dvs de som hanterar produkterna. Som aktör inom branschen blir det framöver ännu viktigare att förstå ansvaret som är kopplat till din roll, t.ex när du utvecklar, tillverkar, distribuerar eller använder medicintekniska produkter.

Detta frukostseminarium ger dig bakgrund och definitioner samt en översikt av de kommande förändringarna och tidplanen för införande.

Vi hoppas att du som deltagare även kan ta med dig egna frågor till detta tillfälle. Praktiska frågor gör att man förstår teorin bättre!

Agenda 
08:30 Registrering & frukost
09:00 Välkomna! Åsa Lindström, Projektledare Sahlgrenska Science Park
09:15 Föreläsning Helen Sandelin, Mediteq
10:00 Frågor och diskussion
10:30 Avslut

helenesandelin.jpg
Helen Sandelin är expert inom området medicintekniska produkter, regelverk och standarder och arbetar som rådgivande konsult. Hon har arbetat med kvalitet och lagkrav sedan 2003 och är ingenjör inom data och systemteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Helen deltar i arbetet med standardisering inom TK 62 - Elektrisk utrustning för medicinskt bruk.

Eventet arrangeras i samarbete mellan Sahlgrenska Science Park och Business Region Göteborg. 

Vi behöver din anmälan senast tisdagen den 18 april. Skulle du få förhinder är vi tacksamma om du avanmäler dig senast onsdagen den 19 april. V g hantera detta genom att meddela: events@sahlgrenskasciencepark.se

catalyser2017.png 
Detta är ett event inom Catalyser som finansieras av EU och Västra Götalandsregionen.

Sahlgrenska Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Sahlgrenska Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Sahlgrenska Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.