Invajo - Events tool Get people together

Upptäck potentialen i Omvärldsbaserad Affärsutveckling

Biotech Center
Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg
Visa på karta
8 maj 2018
08:30 - 16:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Sahlgrenska Science Park & Business Region Göteborg
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Biotech Center
Datum
8 maj 2018
Tid
08:30 - 16:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Upptäck potentialen i Omvärldsbaserad Affärsutveckling

Välkommen till workshopserie i tre delar där Martin Börjesson från futuramb berättar om omvärldsbaserad affärsutveckling.

Vad handlar Omvärldsbaserad Affärsutveckling om?
När vi pratar om att möta omvärldens förändringar och utmaningar utgår vi gärna från ett defensivt perspektiv – att försvara och anpassa verksamheten gentemot hoten. Reflexen att skydda verksamheten gör att vi glömmer den enorma potential utmaningarna också medför. Om vi i stället utgår från de stora utmaningarna öppnar sig också stora affärsmöjligheter. Workshoppar (WS) i omvärldsbaserad affärsutveckling är en väg till kunskap och verktyg så att du kan utnyttja omvärldens förändringar som hävstänger för dina framtida tillväxt.

Det här gör vi
Under WS utgår vi först från våra egna affärsmodeller. Därefter bekantar vi oss med några av de stora transformerande trender och utmaningar som håller på att omvandla vår affärsomgivning. Några av de viktiga utmaningarna är t ex hållbarhetsutmaningarna vårt samhälle står inför. Genom att analysera våra egna affärsmodeller utifrån detta omvärldsperspektiv kan vi tillsammans hjälpa varandra att utveckla nya, mer framtidsanpassade men framför allt mer lönsamma affärer.

Under WS kommer vi att:
  • lära oss analysera och designa sin verksamhets affärsmodell utifrån en vidareutvecklad modell av Business Model Canvas
  • få bekantskap med ett antal centrala trender och osäkerheter som formar framtiden
  • fördjupa oss i dessa förändringar utifrån ett affärsmodellsperspektiv
  • arbeta tillsammans med att kreativt vidareutveckla vår egen affärsmodell inspirerat av de förändringar och utmaningar som diskuterats

Arbetet är uppdelat i två delar som genomförs vid två efterföljande tillfällen. Efter dessa finns också ett tredje tillfälle för att samla upp och diskutera utmaningar och insikter från arbetet.

PROGRAM:
Träff 1. Tid: 8 maj 2018 Kl 8:30-14:00, inklusive lunch

●     Vad menar vi med affärsmodell och affärsmodellsutveckling?

●     Exempel på kreativa affärsmodeller

●     Megatrender och fundamentala osäkerheter i omvärlden

Träff 2. Tid: 22 maj 2018 Kl 8:30-14:00, inklusive lunch

●     Identifiering av långsiktiga utmaningar och möjligheter

●     Kreativt arbete utifrån den egna affärsmodellen - identifiera hållbara och lönsamma utvecklingsspår inför framtiden

●     Presentation, diskussion och reflektion runt de olika idéerna

Träff 3.Tid: 4 september 2018 Kl 8:30-14:00, inklusive lunch
 
●     VI fokuserar i huvudsak på att jorda arbetet med uppsamling och erfarenhetsutbyte bland deltagarna.
 
Vad får du ut av dagarna?

  • erfarenhet av att kreativt och analytiskt arbeta tvärs över företagsgränserna med Business Model Canvas som ett verktyg för verksamhetens utveckling
  • vidgad förståelse för hur de stora omvärldsförändringarna kan stödja den långsiktiga affärsutvecklingen
  • insikt i hur affärsutveckling kan vara vägledande i en föränderlig och osäker omgivning
  • idéer för hur morgondagens lönsamma affärsmodell kan kunna se ut för vår verksamhet

 

Vi behöver din anmälan senast måndagen den 7 maj. Skulle du få förhinder är vi tacksamma om du avanmäler dig i god tid. V g hantera detta genom att meddela: events@sahlgrenskasciencepark.se

Dyker du inte upp utan att ha meddelat oss i förväg tar vi ut en avgift på 700 SEK. 

Detta är ett event som Sahlgrenska Science Park genomför i samarbete med Business Region Göteborg, inom ramen för Catalyser, som finansieras av EU och Västra Götalandsregionen”. Läs mer här.
default