Invajo - Events tool

Studentdagen - En dag med fokus på studentinflytande, studenträtt och utbildningskvalitet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bjuder in dig som är studentkårsaktiv till en heldagskonferens om UKÄ:s verksamhet och hur studentkårerna berörs av vårt arbete. Under dagen får du information och kunskap som är till nytta för studentinflytandet och utbildningsbevakningen men du får också chans till inspel, möjlighet att ställa frågor samt erfarenhetsutbyte mellan kårer.

Under dagen kommer vi bl.a. att prata om:
  • Hur det nationella kvalitetssäkringssystemet fungerar och vilken roll studentkårerna har att fylla samt vad som är aktuellt den närmsta perioden
  • Hur UKÄ:s juridiska tillsyn av lärosätena fungerar och vilka lagar och förordningar både lärosäten och studentkårer har att förhålla sig till
  • Statistik och analyser som är användbara för studentkårsaktiva samt aktuella regeringsuppdrag där UKÄ vill ha dialog med studentkårerna

Plats: Årets konferens är virtuell. Länk till konferensen kommer att skickas ut i anslutning till att konferensen ska äga rum.

Program: Fullständigt program finns här. Programmet kan komma att ändras.

Inbjudna: Studentkårsrepresentanter, då vi kommer prata om kvalitetssäkring av högre utbildning och juridiska frågor riktar vi oss främst till de som arbetar med utbildningsfrågor. Vi är medvetna om att många byter verksamhetsår 1 juli och hoppas att både ni som är nya på era poster men även ni som har suttit längre har möjlighet att delta.

Kostnad: Deltagandet är gratis.

Sista anmälningsdag: 31 juli 2020. Det är viktigt att anmälningar kommer in i tid då det inte är säkert att det kommer finnas möjlighet att delta vid sen anmälan.

 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Studentdagen 19 Augusti 2020
31 juli 2020 (23:59)
Stängd
Universitetskanslersämbetet använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Universitetskanslersämbetet. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Universitetskanslersämbetet samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.