Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
6 december 2021
Tid
17:00 - 18:00

Seminarium - How to be a seller on Amazon

This cource will be in English.

In this seminar, Kristian Halse will talk about how it works to import from third countries, how does work customs, VAT, shipping/logistics etc.

Guest lecturer: Kristian Sördell-Halse, consultant and educator within customs and international trade.
Kristian has experience of working with multi-national companies as well as small enterprises and start-ups. Kristian has also worked for the Swedish Customs authorities.

Register no later than 3 december 2021.
Registration binding.

We use the digital tool Zoom Cloud Meetings.

 

nfcneutral.pngregionsormland.pngeulogocrgb.png

 

Många branscher, däribland besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar, handel samt andra tjänstenäringar har drabbats hårt av pandemin. Nu kan dessa och andra branscher kostnadsfritt få stöd och rådgivning via Nyföretagarcentrum i Sörmland och Stua. Från 1 juni 2021 och cirka 2,5 år framåt driver Region Sörmland, Stua och Nyföretagarcentrum i Sörmland en insats via medel från React, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Sörmland.

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Seminarium - What are the rules when importing från third countries?
3 dec 2021 (23:59)
0
NyföretagarCentrum Eskilstuna använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av NyföretagarCentrum Eskilstuna. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, NyföretagarCentrum Eskilstuna samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.