Get people together
Plats
Online
Datum
24 maj 2022
Tid
09:00 - 11:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Process för hantering av mänskliga rättigheter i leverantörsledet

Detta webbinarie utgör del 2 av 4 i vår serie "Företag och mänskliga rättigheter: Vad innebär detta i praktiken och hur uppnås ett systematiskt arbete?". Serien genomförs i samarbete med Enact Sustainable Strategies som specialiserar sig på företags ansvar för mänskliga rättigheter.


I arbetet med att respektera och beakta mänskliga rättigheter är det viktigt att företag inkluderar sitt leverantörsled samt har en systematisk arbetsprocess på plats. För att ge stöd i detta kommer detta event gå igenom hur en tänkbar process för effektiv hantering av mänskliga rättigheter inom leverantörsledet kan se ut. Utgångspunkt för processen kommer tas i FN-principerna om företag och mänskliga rättigheter (UNGP), UN Global Compacts Tio Principer samt det föreslagna EU-direktivet på Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD).


Processen inkluderar moment som:

  • Integrering av due diligence i befintliga policy-dokument
  • Riskhantering och effektiv uppföljning
  • Identifiering av faktiska och potentiella allvarliga risker
  • Förebyggande, mitigering och eliminering av potentiella allvarliga risker
  • Etablering av en klagomålsmekanism
  • Extern kommunikation och redovisning om due diligence.


Talare som kommer dela sina kunskaper och erfarenheter är:

Moderator för eventet är Caroline Nordvall från Enact Sustainable Strategies.

 

Målgrupp för eventet:

Webbinariet riktar sig till både stora och små företag och är relevant för alla som vill få förståelse kring hur en process för effektiv hantering av mänskliga rättigheter inom leverantörsledet kan se ut.

Praktisk information

Tid: 24 maj 2022, kl 09.00-11.00
Webbevent: Eventet sker online. Länken till sändningen skickas ut en vardag före webbinariet.
Deltagare: Alla som är anställda hos medlem i Global Compact Network Sweden.
Registrering: Webbinariet är gratis. Sista anmälningsdag är 23 maj kl. 13:00.
Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att maila till info@globalcompact.se