Invajo - Events tool

Fördjupat arbete för Globala målen - steg 2

Online
2 juni 2021
10:00 - 11:00
Lägg i kalender
Arrangör
CSR Västsverige
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
2 juni 2021
Tid
10:00 - 11:00

Fördjupat arbete med de Globala målen

Välkommen på träff 2


skarmavbild20210210kl111914.png

 

Uppföljning och erfarenhetsutbyte

Hur har arbetet gått, vad har ni fått ut av arbetet med SDG Impact Assessment Tool? Syftet med den här träffen är att dela med sig av lärdomar och tankar från det fördjupande arbetet med de Globala målen. Ge er arbetsgrupp chansen att få med er bra idéer från de andra deltagarnas arbete och bidra med era insikter till de andra. 

 

Integrera globala målen i din verksamhet och kommunikation

Solbergs hållbarhetsrådgivare, Kajsa Sterner och Melissa Rutgersson, guidar er genom några goda exempel på integration av de globala målen i affärsmodeller och hållbarhetsstrategier. De berättar också om trender inom kommunikation av FN:s globala mål för hållbar utveckling och ger handfasta råd kring hur du kan kommunicera ert arbete med målen till relevanta intressentgrupper.

kajsa.jpg

Kajsa är hållbarhetsrådgivare och skribent med flera års erfarenhet av hållbarhetskommunikation och hållbarhetsrapportering i enlighet med Agenda 2030 och andra ramverk. Hon rådger och projektleder varje år ett flertal hållbarhetsrapporter för kunder inom olika branscher.

melissar.jpg
Melissa är hållbarhetsrådgivare och projektledare med flera års erfarenhet av hållbarhetsrapportering och kommunikation för bolag inom flera olika branscher. Som rådgivare har hon god kännedom om flera internationellt erkända ramverk och standards.

 

Under hela 2021 kommer CSR Västsverige erbjuda medlemmarna att fördjupa ert arbete för genomförandet av Agenda 2030. Aktiviteterna genomförs som ett samlat koncept men er verksamhet beslutar om ni ska delta på alla eller några.

Aktiviteterna inom det fördjupande arbetet för genomförandet av de Globala målen är kostnadsfria och bygger på att arbetet tar vid på hemmaplan. Därför är det avgörande att deltagarna har en intern arbetsgrupp att arbeta vidare med mellan tillfällena. Det är bra om arbetsgruppen består av personer från olika delar av den egna organisationen så att arbetet med de Globala målen får en bred förankring. 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
2 juni - Fördjupning Globala målen
28 maj 2021 (23:00)
0
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.