Invajo - Events tool

Klimatarena Stockholm – lansering

Online
1 december 2021
15:00 - 16:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
1 december 2021
Tid
15:00 - 16:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Nu bygger vi Klimatarena Stockholm!

Var med och gör Stockholm till landets första fossilfria län

Den 1 december bjuder finansregionråd Irene Svenonius (M) och landshövding Sven-Erik Österberg in till startskottet för Klimatarena Stockholm, tillsammans ökar vi takten på klimatomställningen i Stockholms län!

Engagemanget för klimatfrågan i länet är större än någonsin hos såväl politiker som näringsliv och allmänhet. Samtidigt är det en utmaning att samordna det stora antalet aktörer i länet som ska verka för en snabb omställning.

Nu startar utvecklingen av en ny samverkansplattform för att bidra till målet om netto-noll utsläpp senast 2045. Klimatarena Stockholm vänder sig till länets företag, organisationer, akademi och kommuner för att vi tillsammans ska skapa en helhetsbild av klimatarbetet i länet, öka kunskapen, få stöd och inspiration att genomföra åtgärder och hitta nya samarbetsformer i klimatarbetet.

Fokus på byggnation och transporter

Klimatarena Stockholm börjar med att fokusera på byggnation och transporter, två områden som tillsammans står för den största delen av länets direkta utsläpp av växthusgaser. Här finns stor potential och goda möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser genom innovativ teknik och nya arbetssätt.

Vill du vara med och växla upp klimatsamarbetet i länet?

Vi ses på Klimatarena Stockholm – tillsammans är vi en drivande kraft för att nå klimatmålen! 

Klimatarena Stockholm är ett gemensamt initiativ från Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länk till direktsändningen: https://youtu.be/V61NOz0sqLo

 

Program

Moderator Kaisa Snidare, Länsstyrelsen i Stockholms län

15.00 Välkommen till Klimatarena Stockholm
Ordförande för klimat- och hållbarhetsnämnden Malin Fijen Pacsay (MP), Region Stockholm
Samhällsbyggnadsdirektör Mathias Wahlsten, Länsstyrelsen i Stockholms län

Gemensamt klimatledarskap för att göra Stockholm till landets första fossilfria län
Ordförande för klimat- och hållbarhetsnämnden Malin Fijen Pacsay (MP), Region Stockholm
Samhällsbyggnadsdirektör Mathias Wahlsten, Länsstyrelsen i Stockholms län

Panelsamtal: samverkan – nyckeln till en snabbare klimatomställning inom byggnation och transporter?
Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan
Johan von Sydow, förbundsdirektör StorSthlm
Per Lundqvist, vice-rektor hållbar utveckling KTH
Johan Nyblom, VD Widriksson Logistik

Regionala handlingsplaner för fossilfri konkurrenskraft
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

15.55 Vi ses på Klimatarena Stockholm!

 

Välkomna!

region20stockholmrgb3587.png     lansstyrelsen20stockholm20logotyp20farg20vanster20utan20frizon20clr80269347.png   

 

  eulogocrgb.jpg