Invajo - Events tool

Triple F Pitch- och mäklingsevent 2021

Online
18 maj 2021
09:00 - 16:00
Lägg i kalender
Arrangör
Triple F
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
18 maj 2021
Tid
09:00 - 16:00

Välkommen på Triple Fs Pitchevent 2021

Varmt välkomna!

Den 18e maj skapar vi möjlighet att nätverka och diskutera projektidéer inom konsortiet. Här presenteras projektidéer som man vill ha inspel till eller kanske söker projektpartners till, men även behov eller utmaningar som finns  möjlighet för andra att skapa ett projekt kring.

Observera att kl 13-14 blir det keynote session där Rein Jüriado och Magnus Lindgren från Trafikverket presenterar inriktningsunderlaget samt de båda regeringsuppdrag som de genomfört. Det här vill ni inte missa!

Agenda

09.00 Välkommen och introduktion - Maria Oscott, Programföreståndare Triple F

09.10 Pitch 1 Framtidens logistiksystem för textilier - Daniel Ekwall, Högskolan Borås

09.30 Pitch 2 "Svenska hamnars informationsdelning - en möjliggörare för just-in-time anlöp" - Anders Berg, Sjöfartsverket

09.50 Pitch 3 "European Transport Data Trust" - Jakob Rogstadius, RISE

10.10 Bensträckare

10.15 Pitch 4 "Ökad användning av biobränslen i godstransportsektorn - hur påverkas transportefterfrågan?" - Lisa Björk, VTI

10.35 Pitch 5 "Hur laddinfra blir en tillgång för elsystemet" - John Diklev, Krafthem

10.55 Pitch 6 "Kostnadseffektivt och hållbart policyskapande för långdistanstransporter" - Susanne Stenberg, RISE

11.15 Bensträckare

11.20 Pitch 7 "TransEmission letar efter samarbetspartners" - Martin Walian, TransEmission Technology AB

11.40 Pitch 8 "Förarlösa godståg - hur kan de introduceras i Sverige" - Emil Jansson, KTH

12.00 Pitch 9 "Förenklad distribuerad dragkraft för godståg" - Anders Ekmark, Trafikverket

12.20 LUNCH

13.00 Trafikverket keynote: "Inriktningsunderlaget för den långsiktiga planeringen för transportsystemet" - Rein Jüriado 

13.30 Trafikverket keynote: "Elektrifiering av tunga fordon, två regeringsuppdrag" - Magnus Lindgren

14.00 Break out sessions - diskussion med de pitchar som presenterats

15.30 Avslutning

Vi hoppas att detta event kan bli starten på ett kreativt samarbete inom konsortiet där idéer kan lyftas, klustras, mäklas och diskuteras. 

Vill du delta som åhörare och i diskussionsgrupper så är sista anmälningsdag 17 maj.

Varmt välkomna!

Triple F