Invajo - Events tool Skapa event gratis

Järvaveckan: Ideella föreningar i socioekonomiskt utsatta områden

Spånga IP
Solhems hagväg 2, Spånga
Visa på karta
10 - 15 juni 2020
11:00 - 19:00
Lägg i kalender
Arrangör
Stiftelsen The Global Village
Boka/OSA
Plats
Spånga IP
Datum
10 - 15 juni 2020
Tid
11:00 - 19:00

Att möjliggöra och stärka civilsamhället - Järvaveckan 2020

Ett gott samspel mellan offentlig sektor, näringsliv, politiken, akademin och civilsamhället är centralt för en god samhällsutveckling. I Sverige har vi en lång tradition av ett livskraftigt och aktivt civilsamhälle. Vikten och engagemanget i civilsamhället märks tydligast i våra mest socioekonomiskt utsatta områden. Det civila samhällets aktörer är betydelsefulla då de samlar människor utefter deras intressen, skapar verksamhet och utvecklingsidéer samt driver på för demokrati- och välfärdsutveckling.

Trots att näringslivet, politiken och offentlig sektor älskar upprepa vikten av civilsamhället så erbjuds sällan goda förutsättningar och långsiktigt stöd för engagerade medborgare och deras organisationer.

Civilsamhället behöver komma till tals och ingen kan föra deras talan bättre än de själva. Därför erbjuder vi gratis deltagande för civilsamhället i landets mest socioekonomiskt utsatta områden. För att få gratis deltagande krävs styrkande av föreningens ekonomiska situation. De som har råd får betala så att de som inte har råd får möjlighet att medverka gratis. 

Som aktör erbjuder vi flera möjligheter däribland utställningsplats i vår aktivitets-tält, seminarietider och möjlighet sätta agenda på delar av huvudscenprogrammet (som utformas i samverkan med andra ideella organisationer i grupper). Huvudscenprogrammet förusätter att din organisation medverkar minst en period som utställare (utställningsplats i vår aktivitets-tält för civilsamhället).

Nu kan du söka möjlighet att medverka på Järvaveckan. Vi kommer kontakta er efter denna ansökan för att göra bland annat följande komplettering:

  1. beslut över behörig firmatecknare
  2. protokoll från senaste årsmötet (2018)
  3. föreningens stadgar (2018)
  4. senaste verksamhetsberättelse (2018)
  5. årsredovisning med senaste resultat- och balansräkning (2018)
  6. senaste revisionsberättelse (2018)
  7. föreningens organisationsnummer
  8. styrelseförteckning (vilka sitter i styrelsen: kontakt information)(2018)

Därefter skriver vi på kontrakt mellan din organisation och vår. Sen kommer vi kalla utvalda aktörer för möten och planering. 

Vi ser framemot er på Järvaveckan 2020 onsdag den 10 juni - söndag den 14 juni. Öppningstider kl. 11.00 - 19.00.

Du kan boka

Period 1: onsdag den 10 juni - fredag den 12 juni

Period 2: lördag den 13 juni - söndag den 14 juni

Period 1 + Period 2: om du önskar delta hela veckan (10 juni - 14 juni). 

Mvh,
Team Järvaveckan 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
5 dagar: onsdag den 10 juni - söndag den 14 juni
1 maj 2020 (23:59)
0
Period 1: Onsdag den 10 juni - Fredag den 12 juni
1 maj 2020 (23:59)
0
Period 2: Lördag den 13 juni - Söndag den 14 juni
1 maj 2020 (23:59)
0
Stiftelsen The Global Village använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Stiftelsen The Global Village. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Stiftelsen The Global Village samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.