Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Town Hall Meeting #6 med Regionråd Stockholm

Arrangör
Stiftelsen The Global Village
Plats
Folkets Husby
Datum
2 september 2020
Tid
18:00 - 20:00

Town Hall Meeting #6 med Regionråd Stockholm

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan ta emot fåtal personer (Max 30 personer). Anmälan krävs! 

Medverkande:
Anna Starbrink (L)
, Hälso- och sjukvårdsregionråd
Gustav Hemming (C), Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd
Ella Bohlin (KD), Vårdutvecklingsregionråd
Tomas Eriksson (MP), Miljö- och kollektivtrafikregionråd

Vad är Town Hall Meeting?
Town Hall Meeting är ett sätt för lokala, regionala och/eller nationella politiker att träffa sina väljare för att höra deras reflektioner kring viktiga samhällsfrågor eller specifika kommande lagar och regleringar.

Syfte och avsändare:
Syftet med den här dialogserien är att ge medborgarna möjlighet att träffa och ställa frågor till sina folkvalda. Vilka frågor är viktigast för dig? Samtliga styrande regionråd och oppositionsregionsråd i Region Stockholm medverkar vid olika tillfällen. För att undvika ”debatt” och istället fokusera på sakpolitik och medborgarnas frågor kommer oppositionsregionsråd få en egen kväll. Frågor kan ställas till enskilda politiker eller till samtliga i panelen. Avsändare för verksamheten är den ideella Stiftelsen The Global Village som även anordnar Järvaveckan (2-6 juni 2021).

Vad är Region Stockholm och vad gör en Regionråd-politiker?
Regionråden är hel- eller halvtidsanställda förtroendevalda politiker. Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, och regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet. Regionråd-politiker har den yttersta ansvaret för verksamheten inom Region Stockholm. Läs mer på Region Stockholm

Upplägg:

18.00 – 18.10                            Mingel & registrering

18.10 – 18.20                            Ahmed Abdirahman presenterar syfte, organisationen och regler

18.20 – 18.25                            Anna Starbrink (L) presenterar sig, sitt uppdrag och mål

18.25 – 18.30                            Gustav Hemming (C) presenterar sig, sitt uppdrag och mål

18.30 – 18.35                            Ella Bohlin (KD) presenterar sig, sitt uppdrag och mål

18.35 - 18.40                            Tomas Eriksson (MP) presenterar sig, sitt uppdrag och mål

18.40 – 19.55                            Q & A 

19.55 – 20.00                            Avrundning & bilder

Fråga                                         2min (att formulera och ställa sin fråga)

Replik                                        4min (att svara)


townhallmeeting6.JPG

Stiftelsen The Global Village använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Stiftelsen The Global Village. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Stiftelsen The Global Village samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.