Plats
Elite Park Avenue Hotel
Datum
25 - 26 oktober 2022
Tid
11:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

KommITS IT-dagar 2022

Finns det en framtid för IT-avdelningen?!

 
”Samproduktion och infrastrukturen i molnet blir det nya normala, är du redo!”

IT-avdelningarna har traditionellt varit ensam innehavare av teknik inom kommunerna, med ansvar för att säkerställa att alla tekniska aspekterna av en kommun fungerar smidigt. Vi ser redan att många kommuner gör en delning mellan IT och Digitalisering.
 
Allteftersom tekniken utvecklas har vi sett en övergång till nyttjandet av molnbaserad IT och Software as a Service (SaaS) inom många organisationer. Traditionella system driftade på plats ersätts med lösningar där tjänsteleverantörerna hanterar en stor del av det som anses vara traditionella IT-funktioner.
 
Teknologi som ständigt utvecklas har också gjort alla delar av verksamheten beroende av teknologi och IT, och idag är det självklart att teknologi och IT är kärnan i verksamheten för mer eller mindre alla organisationer som försöker överleva i den digitala åldern. Med IT som en del av kärnverksamheten blir en IT-strategi skild från kommunens övergripande strategi överflödig. Den bör i stället vara en nyckelkomponent i den övergripande verksamhetsstrategin.
 
Självklart kommer IT-avdelningen ansvara för de centrala IT-funktionerna, så som IT-arkitektur, identitetshantering, administration och drift av infrastruktur samt operativt stöd. En funktion som fortfarande är fördelaktig att ha kvar i en centraliserad IT-avdelning är leverantörshantering. Detta är för att möjliggöra fördelar för stordrift när det gäller IT-inköp och användning av leverantörer för att hålla nere kostnaderna och komplexiteten.
 
En annan strategisk förändring är relaterad till IT-säkerhet där ansvaret har utvecklats relativt mycket under de senaste åren. Från att ha varit mer eller mindre bara underhåll av antivirusprogram till att inkludera data- och informationssäkerhet i en mycket bredare bemärkelse. Data- och informationssäkerhet blir en allt viktigare faktor för verksamheterna att tänka på, men det är inte specifikt en IT-fråga längre. Det är en fråga som rör hela verksamheten och som relaterar lika mycket till olika sätt att arbeta som till IT.

En annan strategisk förändring är relaterad till IT-säkerhet där ansvaret har utvecklats relativt mycket under de senaste åren. Från att ha varit mer eller mindre bara underhåll av antivirusprogram till att inkludera data- och informationssäkerhet i en mycket bredare bemärkelse. Data- och informationssäkerhet blir en allt viktigare faktor för verksamheterna att tänka på, men det är inte specifikt en IT-fråga längre. Det är en fråga som rör hela verksamheten och som relaterar lika mycket till olika sätt att arbeta som till IT.

På KommITS IT-dagar 2022 kommer vi att titta på hur framtidens IT-avdelningen ser ut, hur den arbetar, vilka automatiserade stöd kommer och hur IT ska samverka med verksamheternas behov av utveckling.

Välkommen till KommITS IT-dagar i Göteborg den 25-26 oktober 2022.

 

Vill du vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av KLASSA?

I samband med Kommits IT-konferens i Göteborg den 25-26 oktober kommer SKR att hålla ett första användarforum för KLASSA användare. Forumet kommer att hållas mellan 9.00 och 12.00 på Elite Park i anslutning till Kommits konferens som börjar 13.00. Om du är användare i Klassa så kommer du att få en inbjudan med detaljerat program, per epost. Om du bokat dig på Kommits konferens och vill delta i användarforum men ännu inte är användare i Klassa skicka ett mail till klassa@skr.se. Se mer information under fliken KLASSA.