Get people together

Vetenskapsrådets årliga symposium om konstnärlig forskning 2018

Musikhögskolan i Piteå
Snickargatan 20, Piteå
Visa på karta
14 - 15 november 2018
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Vetenskapsrådet och Luleå tekniska universitet
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Musikhögskolan i Piteå
Datum
14 november 2018
15 november 2018
Tid
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Tema: Grundforskning inom det konstnärliga forskningsfältet

For detailed information in English, please scroll down.

Grundforskning ses ofta som en motsats till tillämpad forskning eller nyttoinriktad forskning. Inom det konstnärliga forskningsfältet finns olika synsätt. Tanken med årets symposium är att initiera en diskussion som kan tydliggöra dessa. Hur betraktas grundforskning inom olika genrer och traditioner? Vad är tillämpad forskning, nyttoinriktad forskning och tematisk forskning inom konstens område?

Förutom detta tema kommer symposiet också visa på bredden och djupet i pågående konstnärlig forskning.

Symposiet äger rum onsdag 14 november kl. 13.00-19.00 samt torsdag 15 november kl. 09-15.00.

Du hittar det preliminära programmet på den egna fliken. 

Symposiet vänder sig till forskare, doktorander och andra aktörer inom det konstnärliga området samt till forskare inom andra områden som är intresserade av samarbete med kolleger inom konstnärlig forskning. Kommittén för konstnärlig forskning vid Vetenskapsrådet arrangerar ett symposium för konstnärlig forskning varje år. Detta, med Musikhögskolan i Piteå som värd, blir det åttonde.

Obs! Begränsat antal platser.

 

Boka rum

På hotell Kust i Piteå finns det rum reserverade för deltagare i symposiet. Det är deltagarna själva som bokar och betalar rummen. Boka ett rum på telefonnummer +46 (0)911 30 000 senast den 24 oktober. För att få tillgång till dem måste du uppge ”Vetenskapsrådet” som kod.

 

Symposium on Artistic Research 2018. Theme: Basic research within the field of artistic research

Basic research is often seen as the opposite of applied research, or benefit-focused research. There are differing views on this within the field of artistic research. The idea behind this year’s symposium is to initiate a discussion to clarify these views. How is basic research regarded within differing genres and traditions? What is applied research, benefit-focused research and thematic research within the field of artistic endeavour?

In addition to the main theme, the symposium will also show the breadth and depth of artistic research in progress.

The symposium takes place Wednesday 14 November 13.00–19.00 and Thursday 15 November 09.00–15.00.

The symposium is aimed at researchers, doctoral students and other actors within the artistic field, and at researchers within other areas who are interested in collaborating with colleagues within artistic research. The Committee for Artistic Research at the Swedish Research Council arranges a symposium on artistic research every year. This is the eighth symposium.

Note: The number of places is limited. 

 

Book accommodation

We have rooms reserved for participants in the symposium at Hotell Kust in Piteå. Participants are asked to book and pay for their accommodation themselves. You can book a room by telephone +46 (0)911 30 000 until no later than 24 October. Please state the code “Vetenskapsrådet” when making your booking.