Invajo - Events tool
Plats
Aula Medica, Karolinska Institutet
Datum
22 november 2019
Tid
09:30 - 15:30

VÄLKOMNA TILL PEP FORUM 2019

PEP FORUM 2019
Årets Pep Forum bjuder på inspirerande exempel från olika miljöer kring barn och unga som påverkas av olika samhällsaktörer, där den gemensamma nämnaren är att de alla visat på stort ledarskap i en av vår tids stora samhällsutmaningar. Bland annat får ni ta del av framgångsfaktorerna bakom Amsterdam Healthy Weight Programme, Barnombudsmannens tankar om att barnkonventionen blir lag 2020 samt höra Synsams VD Håkan Lundstedt berätta mer om det samarbete Generation Pep har tillsammans med företaget.
 
Utöver detta får ni ta del av intervjuer och panelsamtal med flera spännande individer och organisationer kring hur och varför de tagit på sig ledartröjan för barn och ungas hälsa. Förmiddagen avslutas med en engagerande föreläsning om ledarskap av Glada Hudik-teaterns grundare Pär Johansson.
 
Pep Forum 2019 kommer att modereras av Carolina Klüft och Dona Hariri.


NYTT FÖR I ÅR
Pep Forum växer och bjuder på en heldag av inspiration!
Vi har lyssnat till tidigare års deltagare och anordnar därför Pep Forum 2019 som en heldag där eftermiddagen vigs åt fördjupande Pep Talks, möjlighet till nätverkande och utställare med konkreta bidrag kring hur de bidragit till att arbeta mot Generation Peps vision: att alla barn och unga ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.
 
Pep Forum - Skola
För er som arbetar inom utbildningsväsendet kommer vi erbjuda en eftermiddag full av inspiration och konkreta exempel på hur skolor har arbetat med att inkludera fysisk aktivitet och hälsosamma måltider i sin verksamhet. Eftermiddagen kommer att inledas av Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.
 
Pep Talks
Sedan starten 2013, då 1 av 4 barn i Amsterdam led av övervikt eller fetma, har Amsterdam Healthy Weight Programme haft en långsiktig ambition med målet att alla barn och unga i Nederländerna ska ha en hälsosam vikt till år 2033. För att nå målet har de valt involvera och engagera alla nivåer i samhället, då utmaningen är så pass stor att ingen enskild aktör kan lösa det på egen hand. Detta har krävt ett gott ledarskap från högsta politiska nivå till de ideella krafter som arbetar direkt med barn och unga. Under två Pep Talks delar de med sig av sin syn på ledarskap och vilka nyckelfaktorer som lett till programmets framgång.
 
Medverkande:
Pasha Elstak, Management Advisor – Amsterdam Healthy Weight Programme
TBA
 
Sätt Östergötland i Rörelse.nu är en regional strategi för att främja fysisk aktivitet i Östergötland - med sikte på ett aktivare Östergötland 2020. Men vad innebär det egentligen och varför är det bra att ha en strategi? Under 2019 följs strategin upp av forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier där fokus ligger på hur strategins folkhälsopolitiska ambitioner kommer till uttryck i praktiken. Studien identifierar en rad olika hinder och möjligheter för folkhälsoarbetet och ifråga om strategin omsätts i praktik. Ta del av hur strategin arbetades fram samt vilka hinder och möjligheter studien identifierat för folkhälsoarbetet!
 
Medverkande:
Matti Leijon, Folkhälsovetare vid Region Östergötland, ansvarig för strategin Sätt Östergötlandirörelse.nu
David Ekholm, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.
 
Aktivitet Förebyggers föreläsning under Pep Forum 2018 var en av de mest uppskattade och visade på hur olika delar av samhället kan samarbeta för att sätta alla barn och ungas hälsa i fokus. Under detta Pep Talk kommer de fördjupa sig på det ledarskap som krävs för att möta vår tids hälsoutmaning. Ta del av hur de arbetar, varför de gör det och hur en med enkla metoder kan vara skapa förändring där bemötande och förhållningssätt i kombination med kunskap är tydliga framgångsfaktorer.
 
Medverkande:
Maja Arvidsson, samordnare och grundare av Aktivitet Förebygger
Albert Sundelius, samordnare - Aktivitet Förebygger

Mer information finns på vår hemsida http://www.generationpep.se

Anmälan men inget deltagande debiteras 100 kr om inte avbokning gjorts minst 24h innan.

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Endast förmiddag 09:30 - 12:30
11 nov 2019 (23:59)
Stängd
Hela dagen inklusive lättare lunch 09:30 - 15:30
11 nov 2019 (23:59)
Stängd
PS Occasion använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av PS Occasion. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, PS Occasion samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.