Invajo - Events tool

Studiebesök på BT Kemi

18 november 2021
13:00
Lägg i kalender
Arrangör
Nätverket Renare Mark region Syd
Boka/OSA

Välkomna på studiebesök på BT Kemi Efterbehandling!

Torsdagen den 18/11 finns möjligheten att återigen besöka entreprenadområdet för att höra om hur saneringsarbetet fortlöper och få de senaste uppdateringen gällande den termiska anläggningen.

Vi börjar studiebesöket i byggbarrackerna på södra området där projektledare Helena Svensson kommer att berätta om upphandlingen av saneringsentreprenaden, genomförandet av saneringsentreprenaden samt den termiska in situ-teknik som används. Besöket avslutas med en rundvandring på området där vi får möjlighet att titta närmare på den termiska anläggningen inklusive reningsanläggningen.

Program
13.00-13.15     Introduktion

13.15-14.00     Projektledare BT Kemi, Helena Svensson, berättar om upphandlingen
                          av saneringsentreprenaden och genomförandet

14.00-15.00    Platsbesök på arbetsområdet

Plats: Bangatan 12, Teckomatorp

 

Varmt välkomna önskar Nätverket Renare Mark region Syd!

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Jag vill delta
15 nov 2021 (23:59)
0
Nätverket Renare Mark använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Nätverket Renare Mark. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Nätverket Renare Mark samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.