Invajo - Events tool Create event for free
This event has already taken place!

Alfred Ots 100

Organizer
Alfred Ots stipendiefond
Place
Chalmersska Huset
Date
May 18, 2018
Time
16:00

Alfred Ots 100

Alfred Ots and his Scholarship Foundation - a link between Chalmers and Estonia

Updated additional information:

The purpose of the event is to celebrate the 100th anniversary of the birth of Alfred Ots and to enlighten, how the foundation, created of his donation, has contributed to the reduction of the gap in development between Sweden and Estonia, which was the result of the long lasting Soviet occupation.

Almost 80 people are preregistered for the event on May 18, which is close to the capacity of the facility.

The seminar starts at 16:00 (no academic quarter, doors opened and registration from 15:30)

The list of speakers is given in https://1drv.ms/w/s!AhjlSDm1jJ4n-0ritSHqhBKbXweM. The definite seminar program will be announced before end of April.

The dinner will start at about 19 and end at 22.

The subsidized dinner fee for paying guests will be 500 SEK or 50 € and is to be payed before April 30 to validate the preregistration. Paying instructions will be sent separately to preregistered participants.

Dinner menu will be announced before end of April. (Special food requests should be made before May 10).

A special pre-event communication channel is opened: alfred.ots100@gmail.com. Questions and suggestions are welcomed.

Waiting list registrations will be considered.

Original pre-information:

In 2018 we have many things to celebrate:

- Alfred Ots 100 years
- Tallinn Technical University 100 years
- Republic of Estonia 100 years

All these events will be celebrated on Friday, 18th of May 2018, with a seminar and a dinner in the historic and noble Chalmersska Huset in Gothenburg.

All interested persons are invited to participate! The seminar is free of charge, while the dinner it is charged at a subsidized fee (50% discount). The number of participants is limited.

Among the invited guests are the Rectors of Chalmers and Tallinn Universities of Technology, the Honorary Consul of Estonia in Gothenburg, who have already accepted a preliminary invitation to attend the event. At the seminar, there will also be several speeches including scholarship alumni.

 

Alfred Ots och hans stipendiefond - en länk mellan Chalmers och Estland

Uppdaterad information:

Syftet med evenemanget är att fira 100-årsdagen av Alfred Ots’ födelse och belysa, hur stipendiefonden, som skapades av hans kvarlåtenskap, enligt hans önskan har bidragit till att minska gapet i utvecklingen mellan Estland och Sverige, som uppkommit till följd av halvsekellång sovjetisk ockupation.

Nästan 80 personer är förhandsanmälda till evenemanget den 18 maj, som är nära kapaciteten hos Chalmersska Huset.

Seminariet startar kl. 16:00 (ingen akademisk kvart, dörrar öppnas och registreringen börjar kl. 15:30).

Lista över talare vid seminariet finns i https://1drv.ms/w/s!AhjlSDm1jJ4n-0ritSHqhBKbXweM. Seminariets definitiva program kommer att meddelas före april månads utgång.

Middagen börjar omkring kl. 19 och avslutas kl. 22.

Den subventionerade kuvertavgiften för betalande gäster är 500 SEK eller 50 € och skall vara betald senast den 30 april för att bekräfta förhandsregistrering. Betalningsinstruktioner sänds separat till förhandsregistrerade gäster.

Middagsmenyn meddelas före april månads utgång. (Speciella önskemål om mat skall framföras senast den 10 maj.)

Inför evenemanget har öppnats en speciell kommunikationskanal: alfred.ots100@gmail.com. Frågor och förslag välkomnas.

Efterhandsanmälningar kommer att beaktas i mån av plats.

 

Ursprunglig förhandsinformation:

Under 2018 finns mycket att fira:

- Alfred Ots 100 år
- Tallinns Tekniska Högskola 100 år
- Republiken Estland 100 år

Dessa jubileer firas med seminarium och supé fredagen den 18 maj 2018 i anrika Chalmersska Huset i Göteborg.

Intresserade inbjuds att deltaga! Seminariet på eftermiddagen är kostnadsfritt, men den följande supén betingar subventionerad kuvertavgift (50% rabatt). Platsantalet är begränsat.

I jubileumsfirandet har bl. a. rektorerna för Chalmers och Tallinns Tekniska Högskola samt Estlands honorärkonsul i Göteborg redan lovat deltaga. Vid seminariet framträder inbjudna talare, bland dem tidigare stipendiater.

 

Alfred Ots ja tema nimeline stipendiumi fond - lüli Chalmersi ja Eesti vahel

Värskendatud täiendav informatsioon:

Ürituse eesmärk on tähistamine 100. a. möödumist Alfred Otsa sünnist, ning valgustamine, kuidas fond, mis loodi tema pärandist, on tema soovi kohaselt suutnud kaasa aidata selle arengulünga täitmisel Eesti ja Rootsi vahel, mida tekitas poolsada aastat kestnud nõukogude okupatsioon.

Ligi 80 osalejat on ennast eelregistreerinud üritusele 18. mail. See arv on lähedal Chalmersska Huseti mahutavusele

Seminar algab kl 16:00 (ilma akadeemilise veerandita, uksed avatud ja registreerimine alates kl 15:30).

Seminaril kõnelejate loetelu on avaldatud: https://1drv.ms/w/s!AhjlSDm1jJ4n-0ritSHqhBKbXweM. Lõplik seminari programm avaldub enne aprilli kuu lõppu.

Pidulik õhtusöök algab umbes kell 19 ja lõpeb kell 22.

Doteeritud õhtusöögi hind tasuliste külalistele on 500 SEK või 50 € ja see peab olema tasutud hiljemalt 30. aprilliks eelregistreerimise kehtesdamiseks. Raha tasumise instruktsioone saadetakse eraldi eelregistreeritud tasuliste osalejatele.

Õhtusöögi menüü avaldub enne aprilli kuu lõppu. (Erilised soovid toidu kohta teatada hiljemalt 10. maiks).

Ürituse eel on avatud informatsiooni vahetamiseks eriline kanal: alfred.ots100@gmail.com.  Küsimused ja ettepanekud on tere tulnud!

Hilinenud osalemise soove võetaks võimaluste piires arvesse.

Algeline eelinformatsioon:

- Alfred Ots 100 a.
- Tallinna Tehnikaülikool 100 a.
- Eesti vabariik 100 a. 

Seda tähistatakse pärastlõunase seminari ja piduliku õhtusöögiga reedel, 18ndal mail 2018 aastal ajaloolises ja auväärses Chalmersska Huset’is, Göteborgis.

Huvilisi kutsutakse osalema! Seminar on kõigile tasuta. Õhtusöök on soodushinnaga tasuline (50% soodustus). Osalejate arv on piiratud.

Juubeli tähistamises on siiani juba lubanud osaleda Chalmersi ja Tallinna tehnikaülikoolide rektorid ning Eesti aukonsul Göteborgis. Seminaril esinevad kutsutud kõnelejad, nende seas Otsa fondi stipendiumi vilistlasi.

Alfred Ots stipendiefond is using Invajo´s event tool for managing this event and its attendees. Invajo have no responsibility for the execution of the event. Any questions regarding the event and its content will be answered by Alfred Ots stipendiefond. For technical questions, please contact Invajo´s support. Your details are handled by Invajo, Alfred Ots stipendiefond and different subcontractors that are required for the delivery of the products and functions provided by Invajo. By going through with a booking on this event, you also accept Invajos general conditions which are available on www.invajo.com.