Invajo - Events tool Get people together

Säker automatisering av vägtransportsystemet

Online
29 november 2021
09:00 - 11:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
InfraSweden 2030
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
29 november 2021
Tid
09:00 - 11:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Säker automatisering av vägtransportsystemet - Utmaningar och förväntningar kopplat till vägunderhåll

Ett automatiserat vägtransportsystem är en viktig förutsättning för ett transporteffektivt och hållbart samhälle. En framgångsrik implementering av automatiseringen förutsätter en effektiv samverkan mellan fordonen med deras nya funktioner och infrastrukturen och dess egenskaper. Idag är oftast fokuset enbart på fordonen och deras nya egenskaper, men piloter har visat att dessa inte är oberoende av väginfrastrukturens egenskaper. Detta beroende är fokuset för detta webinarium.

Syftet med webbinariet är att de olika aktörerna inom ekosystemet (fordonstillverkare, väghållare, entreprenörer, etc) ska få en ökad förståelse för varandras förutsättningar, utmaningar samt förväntningar på andra aktörer. Särskilt fokus kommer att vara på förväntningar på vägunderhåll som är en viktig förutsättning för tillgång till en robust och tillförlitlig väginfrastruktur.

Väginfrastrukturen är komplex och omfattande med en relativt långsam förnyelsetakt. Det är därför viktigt att i god tid skapa en ömsesidig förståelse om utvecklingen samt att identifiera nödvändiga anpassningar av underhållsstandarder, åtgärdsprocesser, regelverk och affärsmodeller.

 

Webinariet äger rum 29 november kl. 9.00 - 11.00

Agenda

9.00       Välkomna, Syfte och Agenda

9.05       Ett pålitligt, effektivt och säkert samverkande automatiserat transportsystem - Möjligheter, utmaningar och förutsättningar från olika perspektiv

                - Eva Lahti - Director Driver Assistance & Safety at Volvo Cars

                - Mats Rosenquist - Public Projects Advocacyat Volvo Group

                - Pontus Gruhs - Strateg på Trafikverket

             Frågor från publiken.

10.05    Korta inlägg och reflektioner från andra aktörer:

                - Jacob Ohlsson-Wallentin - Distriktchef, Skanska Infrastructure Services

                - Björn Zachrisson - Business and Product Strategy Manager, NIRA Dynamics

                - Emil Danielsson - Director of BA Winter Maintenance, Klimator

                - Karin Edvardsson - Utredare, Transportstyrelsen

                - Anders Asp - Management Consultant, ViaPM AB

              Frågor från publiken

10.05    Summering och nästa steg

                - Kort info från InfraSweden2030: Utlysning och annat på gång

11.00    Tack för idag

 

En zoomlänk till mötet kommer att skickas ut dagen innan webinariet till anmälda deltagare.

 

Välkommen!

 

Hawzheen Karim - Fokusområdesledare Drift och underhållsmetoder

InfraSweden2030/ViaPM

 

Gunnar Johansson - Fokusområdesledare Uppkopplad transportinfrastruktur

InfraSweden2030/Currant