Invajo - Events tool

Fördjupat arbete för Globala målen - steg 3

Online
2 september 2021
09:00 - 12:00
Lägg i kalender
Arrangör
CSR Västsverige
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
2 september 2021
Tid
09:00 - 12:00

Innovationsworkshop - Data Bakery

Under hela 2021 kommer CSR Västsverige erbjuda medlemmarna att fördjupa ert arbete för genomförandet av Agenda 2030. Aktiviteterna genomförs som ett samlat koncept men er verksamhet beslutar om ni ska delta på alla eller några.


skarmavbild20210210kl111914.png

 

Steg 3 - 2 september: Vägen framåt - hitta konkreta aktiviteter med hjälp av Data Bakery

Data Bakery är en tydlig och enkel metodik utvecklad av Smartr för att skapa en gemensam referensram, förstå möjligheter, behov och utmaningar kopplat till kund, affär och data. Workshopens mål är att skapa ett konkret ”recept” för en effektiv och applicerbar strategi framåt.

 

Aktiviteterna inom det fördjupande arbetet för genomförandet av de Globala målen är kostnadsfria och bygger på att arbetet tar vid på hemmaplan. Därför är det avgörande att deltagarna har en intern arbetsgrupp att arbeta vidare med mellan tillfällena. Det är bra om arbetsgruppen består av personer från olika delar av den egna organisationen så att arbetet med de Globala målen får en bred förankring. 

 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Steg 3 Fördjupning Globala målen
27 aug 2021 (23:00)
0
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.