Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
2 september 2021
Tid
09:00 - 12:00

Innovationsworkshop - Data Bakery

The Data Bakery - Innovation för en hållbar utveckling
Hur kan vi tänka nytt och innovativt när det kommer till konkreta lösningar på hållbarhetsutmaningar i vår egen verksamhet?

Vi vet att det gäller att gå från ord till handling i många hållbarhetsfrågor, men vad ska vi göra för insatser? I innovationsworkshopen den 2 september får du och dina kollegor guidning i metoden The Data Bakery!

Metoden bygger på användningen av er befintliga tillgång på information och data. The Data Bakery skapar förutsättningar för att ni ska hitta nya aktiviteter, utvärdera dem mot er verksamhetsmodell samt uppskatta nyttan för samhälle och miljö. Dessutom får ni hjälp att ta fram ett recept - en handlingsplan för hur ni tar resultatet av workshopen vidare!

Delar av workshopen kommer att hållas på engelska. Läs gärna mer om workshopen i det bifogade bladet och om det förberedande webbinariet i inbjudan till höger.

Ta med dig kollegor från olika delar av er organisation till workshopen, då kommer ni få ut allra mest av arbetet ni lägger in! Anmäl dig och dina kollegor nedan. 

 

 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Steg 3 Fördjupning Globala målen
27 aug 2021 (23:00)
0
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.