Invajo - Events tool

Mer digital spetskompetens - så löser vi flaskhalsarna

Online
5 april 2022
09:00 - 10:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Digital spetskompetens
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
5 april 2022
Tid
09:00 - 10:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Mer digital spetskompetens - så löser vi flaskhalsarna

Sverige ska bli bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter och idag finns det flaskhalsar i kompetensförsörjningen av digital spetskompetens som måste adresseras. Vi har identifierat några av dessa flaskhalsar och kommer tillsammans med näringsliv och lärosäte diskutera hur framtidens lärande inom tech bäst kan ske.

Medverkande panelister är:

  • Simon Edström, fd ordförande SFS (Sveriges Förenade Studentkårer), representant för SFS i regeringsuppdragets referensgrupp samt student på KTH
  • Ulrika Wallén, policyexpert kompetensförsörjning vid Svenskt Näringsliv med ansvar för frågor om högre utbildning.

Detta webbinarium baseras på vår senaste rapport Flöden av digital spetskompetens som syftar till att belysa vart flaskhalsen för kompetensen är, så att utbud och efterfrågan av digital spetskompetens kan mötas. I rapporten har vi belyst flödet av studenter från utbildningstiden till etablering på arbetsmarknaden, samt yrkes- och utbildningsbakgrunden bland de som arbetar inom it.

Webbinaret hålls digitalt via Zoom, länk skickas via e-post.

 

Läs rapporten och mer om uppdraget Digital spetskompetens på projektets webbplats.