Invajo - Events tool

Arctic Solar - Solel i nordiskt klimat

Piteå Science Park
Snickargatan 22, Piteå
Visa på karta
30 augusti 2018
09:00 - 16:30
Lägg i kalender
Arrangör
Arctic Solar, i samarbete med SunCOLD, SunRISE och PiteEnergi
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Piteå Science Park
Datum
30 augusti 2018
Tid
09:00 - 16:30

Arctic Solar - Solel i nordiskt klimat

 

Arctic Solar- solel i nordiska förhållanden är en nationell konferens som i år har särskilt fokus på dubbelsidiga solpaneler (bifacial). 

Programmet innehåller bland annat föredrag om spännande utvecklingsprojekt inom solel, trender och omvärldsanalys, finansiering av solelanläggningar, samt olika parallella spår; solelforskning tillsammans med SunRISE, byggnader och arkitektur, teknik och installation samt koppling till laddinfrastruktur och batterilagring.

I samband med konferensen invigs den världsunika anläggningen Solvåg, ett spännande forskningsprojekt i skärningspunkten mellan arkitektur, teknik, energi och design. Förutom att det är en storskalig forskningsanläggning för dubbelsidiga solpaneler i kallt klimat, skapar och inringar panelerna även en grön park och social mötesplats för besökare och verksamma på universitetsområdet i Piteå.

Solvåg är uppbyggd av 117 paneler som fångar solinstrålning på framsidan och reflekterat solljus på baksidan av panelen. De är placerade i olika väderstreck och lutningar mot solen längs en organiskt utformad upphöjd trallslinga. Syftet är att undersöka optimal placering och verkningsgrad av de dubbelsdiga solpanelerna.
 

Sprid gärna vidare det här utskicket i ditt nätvärk!


Eventet arrangeras av Arctic Solar, i samarbete med SunCOLD, SunRISE och PiteEnergi.

 

resurs1ldpi.png