Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
14 januari 2021
Tid
15:00 - 16:30

Förintelsen och andra världskriget kan kännas långt borta, men vi lever fortfarande i en tid där människors lika värde ifrågasätts. I appen ”Story Keepers – För historien vidare” får du följa tre överlevandes berättelse om ofattbar sorg och smärta men också kraften i civilkurage och medmänsklighet.

De som överlevde kommer inte leva för alltid. Det är ditt och mitt ansvar att föra historien vidare så den aldrig upprepas igen. Vem berättar du för?

Story Keepers är ett material designat och utvecklat med innovativ teknik för att fånga och behålla elevernas intresse. Interaktiva övningar med film och ljud används för att förstärka upplevelsen och utveckla elevernas förståelse och empati för människor som drabbats av Förintelsen. 

Vi vill härmed bjuda in dig till lanseringen där du guidas igenom materialet. I samband med att Raoul Wallenberg Academy presenterar materialet arrangerar vi ett högaktuellt panelsamtal om "Hur kan lärare hantera ifrågasättande av Förintelsen i klassrummet?" Du kommer att få dela med dig av dina erfarenheter i klassrummet och möta experter som du kan ställa frågor till.

Du som vill delta den 14 januari får materialet skickat till dig innan så du kan bekanta dig med det och ställa eventuella frågor direkt till Raoul Wallenberg Academy.

Materialet är tänkt för gymnasiet och är gratis för skolor. 

"Story Keepers" kommer att finnas för nedladdning i App Store och Google Play. Vi meddelar när den är tillgänglig.


Program

15:00                Presentation av Story Keepers med övningar
15:30                Frågestund
15:35                Paus
15:45                Panelsamtal "Hur kan lärare hantera ifrågasättande av Förintelsen i klassrummet?"
Deltagare:
- Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet
- Mathan Shastin Ravid, Svenska kommittén mot antisemitism 
- Stefan Andersson, Forum för Levande Historia
- Nadine Flam Gerson, Zikaron
 Samtalet leds av Rebecka Steinhoff, Raoul Wallenberg Academy

Lanseringen är digital och sker via Zoom. 
Klicka på denna länk: https://zoom.us/j/95979978391

Se separat flik för mer information om Zoom.