Get people together
Plats
Norrlandsgatan 21
Datum
10 maj 2022
Tid
15:00 - 17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

 

UN Global Compact Network Swedens årsmöte 2022

Varmt välkommen till UN Global Compact Network Swedens årsmöte den 10 maj 2022, då vi summerar året och blickar framåt. Delta och ta chansen att göra din röst hörd!

Årsmötet kommer ge möjlighet till både fysiskt och digitalt deltagande. För fysiskt deltagande kommer årsmötet genomföras hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå på Norrlandsgatan 21 i Stockholm och för digitalt deltagande kommer mötet ske via Zoom.

Efter att ordinarie årsmötespunkter har avhandlats så bjuder vi in till ett spännande inspirationsevent som inleds med en hälsning från Sanda Ojiambo, Executive Director för UN Global Compact, som kommer prata om medlemmarnas och initiativets betydelse i strävan mot en hållbar värld. Därefter kommer Leila El-Sherif Wollheim, projektledare Nationell samordnare Agenda 2030, att ge oss en lägesrapport om hur vi ligger till inför 2030, presenta deras delrapport, samt ge konkreta, handfasta tips på hur takten i omställningen kan ökas. Detta följs av ett panelsamtal där Leila får sällskap av andra aktörer. Panelsamtalet kommer lyfta hur vi kan ta oss an utmaningar och överkomma hinder för att uppnå ett hållbart näringsliv, och hur näringslivet och politiken kan dra åt samma håll. Här kommer du dessutom få höra mer om vårt nya värdeerbjudande och engagemangsmöjligheter, och hur dessa kan hjälpa dig som medlem att accelerera ditt hållbarhetsarbete. Panelen modereras av Anna Abenius, kommunikationschef på UN Global Compact Network Sweden.
 
Inspirationsdelen avslutas med efterföljande mingel för de som deltar på plats i Stockholm.
 

TID OCH FORMAT

Datum: 10 maj 2022
Tid: kl. 15.00 – ca 17.00 
Fysiskt och digitalt event: Detta årsmöte kommer ge möjlighet till fysiskt såväl som digitalt deltagande.
  • För fysiskt deltagande kommer årsmötet ske hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå på adress Norrlandsgatan 21, 111 43 Stockholm.
  • Länk för digitalt deltagande i mötet kommer att skickas ut separat till dig som är anmäld. Se vidare under Anmälan nedan.


HANDLINGAR

Dagordning samt handlingar till årsmötet kan laddas ned här


PROGRAM

  • 14.30 - 15.00: Kaffe och registrering för de som deltar fysiskt i Stockholm
  • 15.00 - 16.00: Årsmöte
  • 16.00 - 17.00: Inspirationsevent
  • ca 17.00 Avslut med efterföljande mingel för de som deltar fysiskt i Stockholm


ANMÄLAN

Detta möte genomförs som ett hybridevent och du specificerar formatet för ditt deltagande i anmälningslänken nedan. För att få åtkomst till den digitala möteslänken behöver du anmäla dig senast den 9 maj via länken nedan. En vardag före mötet kommer en inbjudan med länk skickas ut till dig som är anmäld. Kontakta oss på info@globalcompact.se vid frågor.
 
Vid årsmötet har varje medlem (svensk juridisk person som är deltagare i UN Global Compact) en röst och rösträtten utövas genom ombud som utsetts av medlemmen. Samtliga medlemsrepresentanter äger rätt att delta på årsmötet.