Invajo - Events tool

Hållbart företagande i praktiken

Cleantech Park
Gjuterigatan 1 C, Linköping
Visa på karta
5 oktober 2021
13:00 - 16:30
Lägg i kalender
Arrangör
Östsvenska Handelskammaren
Boka/OSA
Plats
Cleantech Park
Datum
5 oktober 2021
Tid
13:00 - 16:30

Hållbart företagande i praktiken

Ökade förväntningar i omvärlden, nya lagar och FN:s globala mål ställer högre krav på dagens företag och kunskapen hos nyckelpersoner. Hållbarhet behöver integreras och bli en naturlig del av företagets värdeskapande.

Vet du vilka affärsmöjligheter som just ditt företag kan få med ett strategiskt hållbarhetsarbete? Nu har du chansen att bygga på din kunskap med vår kurs ”Hållbart företagande i praktiken”.

Diplomering
Denna kurs är del av vår diplomutbildning ”Hållbart företagande i praktiken” där vi under fyra halvdagar går vi genom hållbart företagande med praktiska exempel på hur man kan utforma en hållbarhetsstrategi utifrån sina viktiga frågor, hur arbetet kan ledas och följas upp för att bidra till både affärsutveckling och stärkt varumärke. Det blir också en introduktion till gällande lagar och standards inom hållbarhetsområdet.

Om du vill bli diplomerad krävs deltagande i alla fyra momenten.

Under fyra halvdagar går vi genom hållbart företagande med praktiska exempel på hur man kan utforma en hållbarhetsstrategi utifrån sina viktiga frågor, hur arbetet kan ledas och följas upp för att bidra till både affärsutveckling och stärkt varumärke. Det blir också en introduktion till gällande lagar och standards inom hållbarhetsområdet.

Varför hållbarhet?
– Företag med bra hållbarhetsarbete är mer lönsamma, enligt forskning.
– Kunskap om hållbarhet är viktigt för affärsutvecklingen.
– Allt fler företag kräver av sina leverantörer och samarbetspartners att de har ett aktivt hållbarhetsarbete.
– Att rekrytera talanger är lättare för företag med en tydlig hållbarhetsstrategi.
– Det blir vanligare att hållbarhetskriterier förekommer i offentlig upphandling.

Genom utbildningen ”Hållbart företagande i praktiken” får du konkreta verktyg för att inrikta ditt företag mot ett systematiskt och strategiskt hållbarhetsarbete med förutsättningar att realisera ägarnas mål, generera en god avkastning och bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag.

 

Innehåll
Moment 1 – Hållbart företagande
2021-10-05
Bakgrund till varför hållbarhet är en affärskritisk fråga och hur det påverkar värdeskapande, tillväxt och lönsamhet.

Hållbarhet – definition och dimensioner
Forskning, trender och Agenda 2030
Hållbart företagande och affärsmodeller
Cirkulär ekonomi


Moment 2 – Hållbarhetsstrategi
2020-10-19
Hur man i praktiken, med stöd av olika verktyg, kan hitta rätt affärsstödjande drivkrafter och fokus i hållbarhetsarbetet. Och hur det kan införas i verksamheten.

Omvärldsanalys, intressentdialog och väsentlighetsanalys
Vision, mission, värden och smarta mål
Code of conduct
Organisation, ledarskap och kultur


Moment 3 – Uppföljning och styrning
2020-11-02
Genomgång av grunderna i hållbarhetsredovisning och ramverk samt olika indikatorer för hur man kan styra och följa upp sitt hållbarhetsarbete.

Lagen om hållbarhetsrapportering
GRI (Global Reporting Initiative)
Integrerad rapportering
Indikatorer/nyckeltal – OPI:er och MPI:er


Moment 4 – Kommunikation och CSR
2020-11-16
Hur värdeskapandet från hållbarhetsarbetet kan kommuniceras för att stärka varumärket och relationen med olika intressenter. Och hur rätt kommunikation kan bidra till såväl positionering som riskhantering i den globala värdekedjan och lokalt.

Intern och extern kommunikation
Kriskommunikation
Hållbarhet hela vägen

 

Kursledare är Jessika Lind Petrén, Sustainability Affairs, med 20 års erfarenhet av hållbarhetsarbete inom näringslivet och Maral Myhr, Hållbarhetsexpert hos Grant Thornton.

Bokning
Antal
Diplomutbildning medlem 4 tillfällen 9000 kr
0
Diplomutbildning icke medlem 4 tillfällen 11000 kr
0
Del 1. Hållbart företagande medlem 2500 kr
0
Del 1. Hållbart företagande icke medlem 3000 kr
0
Del 2. Hållbarhetsstrategi medlem 2500 kr
0
Del 2. Hållbarhetsstrategi icke medlem 3000 kr
0
Del 3. Uppföljning och styrning medlem 2500 kr
0
Del 3. Uppföljning och styrning icke medlem 3000 kr
0
Del 4. Kommunikation och CSR Medlem 2500 kr
0
Del 4. Kommunikation och CSR icke medlem 3000 kr
0
Östsvenska Handelskammarens Service AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Östsvenska Handelskammarens Service AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Östsvenska Handelskammarens Service AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.