Invajo - Events tool

Fiberkomposit - framtidens material

Online
27 maj 2020
13:00 - 15:00
Lägg i kalender
Arrangör
SWE-CIC
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
27 maj 2020
Tid
13:00 - 15:00

Fiberkomposit – Framtidens materialsystem

Välkommen till ett webinarie den 27:e maj för tekniska konsulter inom industrisektorn 

Genom att göra som vi alltid gjort kommer vi inte lösa framtidens utmaningar! 

Industrin står idag inför flertalet utmaningar som kräver nya sätt att arbeta, nya tillverkningsprocesser och i många fall även nya materialsystem. Ni inom konsultbranschen är viktiga samarbetspartners för industrin och skall ofta leverera lösningar på utmaningarna. 
För många komponenter, produkter eller i maskinutrustning har fiberkomposit ofta många fördelar jämfört med bl.a. stål och aluminium, men kunskapen om hur man tar stegen från design till färdig produkt är inte allmänt tillgänglig och kanske inte heller vetskapen om vart man kan vända sig för att få stöd. 

Detta webinarie ämnar svara på frågor kring vad fiberkomposit är, dess- för och nackdelar, samt hur det kan vara lösningen på olika utmaningar. Hur ser behoven ut i just de branscher ni jobbar med och vad behöver du för att lösa dina kunders utmaningar på ett smart sätt? 

I regionen finns stor kunskap kring fiberkompositer och resurser till att både utveckla och producera innovativa lösningar.  

13:00 Välkomna  
  Vad är fiberkomposit - en grundläggande introduktion och några exempel på lösningar  RISE
  Presentation av klusterinitiativet SWE-CIC  SWE-CIC
14:00 Paus för kaffe och bensträckare  
  Samverkansmöjligheter kring utmaningsdriven innovation  RISE & SWE-CIC
  Hur stärker vi industrin kring fiberkomposit?  
  Summering och avslut  

Detta webinarie anordnas av Swedish Composite Innovation Cluster (SWE-CIC) tillsammans med RISE, som en del i projektet Fiberkompositer Innovationsnod Norr. Ett projekt som finansieras av Europeiska Regionalutvecklingsfonden, Piteå Kommun, Region Norrbotten samt Längmanska företagarfonden.