Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
23 juni 2021
Tid
09:00 - 10:30

Vi antog Byggutmaningen Återbruk – vad lärde vi oss?

Vill du återbruka mer material och produkter i både nyproduktion och renoveringsprojekt i större skala? Välkommen till Byggutmaningen Återbruks slutresultatseminarium där du får ta del av hur vi kan utveckla kapaciteten för återbrukade material och produkter i både nyproduktion och renovering ytterligare!

Under senaste halvåret har 11 bolag inom byggsektorn i Västra Götaland deltagit i Byggutmaningen Återbruk, där bolagen med experters hjälp har vägletts och guidats att utveckla sitt egna bolags återbruksarbete. Delta i det här webinariet och ta del av deras tips på hur också du kan öka ditt återbruk!

Program:
9:00 Välkommen med Peter Selberg, Johanneberg Science Park och Anna Lönn Lundbäck, Byggföretagen Väst

9:05 Resultat och vunna lärdomar från deltagande företag

9:45 Lansering av tips för praktiskt genomförande 

9:55 Hur ska arbetet fortskrida framgent och vilka behov ser vi för att skapa en mer cirkulär byggsektor?
Panelsamtal med Anna Lönn Lundbäck, Byggföretagen Väst, Emma Hult, ordförande i riksdagens Civilutskott (MP), Susan Runsten, Business Region Göteborg och Jenny Sjöstedt, Västra Götalandsregionen.

10:25 Presentation av höstens Byggutmanings-tema

10.30 Avslut

Seminariet sänds via Zoom och länk skickas ut innan till anmälda deltagare.

Vill du bjuda in en kollega? Använd den här länken! https://www.johannebergsciencepark.com/evenemang/vi-antog-byggutmaningen-aterbruk-vad-larde-vi-oss 


Bakom Byggutmaningarna står Klimat2030 - Västra Götaland ställer om och Byggföretagen Väst med Färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor.

byggforetagenlogominus75mmlarge4774.pngjohannebergsp9733.pngvitturkosbakgrund3894.jpg

Bokning
Antal
Vi antog Byggutmaningen Återbruk – vad lärde vi oss?
0
Johanneberg Science Park AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Johanneberg Science Park AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Johanneberg Science Park AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.