Arrangör
Bildningsförbundet Östergötland
Plats
Linköping Konsert & Kongress
Datum
16 november 2022
Tid
08:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

VÄLKOMMEN TILL FOLKBILDARFORUM

Den 16 november är det dags för Folkbildarforum 2022 med tema ”Förändring, Förundran & Framtidstro” på Konsert & Kongress!

Delaktighet i samhällsförändringen och möjlighet till personlig utveckling skapar förundran, en vilja att veta mer, och är ingredienser som vi vet förändrar världen. Folkbildningen både kan och vill vara med i detta viktiga arbete med att väcka förundran och skapa förändring & framtidstro, både för individen och för samhället i stort.

Med temat kan vi arbeta med Utvecklingsstrategin för Östergötland samt Kulturplanen och tillsammans kraftsamla oss mot destruktiva krafter och en stor oro inför framtiden. Inom ramen för detta tema kan vi både jobba vidare med insatser för att motverka klimatkrisen men också få in insatser för demokrati, social hållbarhet och minskat utanförskap. Detta är inte minst viktigt då det är ett valår för kommuner, regioner och riksdagen 2022. 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Deltagare - Allmänheten
15 nov 2022 (18:00)
0
Deltagare - Medlemsorganisation
7 nov 2022 (18:00)
0
Föreläsare
15 nov 2022 (18:00)
0
Bildningsförbundet Östergötland använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Bildningsförbundet Östergötland. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Bildningsförbundet Östergötland samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.