Invajo - Events tool
Plats
Bolidens Industriområde Port 34
Datum
20 januari - 18 maj 2022
Tid
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Truck C, Hjullastare

Utbildningen är en nödvändighet för alla som använder truck i arbetet - oberoende av om det är tillfälligt eller om det är en heltidssyssla. våra kurser ger truckförare de kunskaper som behövs för att köra säkert och minska skador och följer TLP10 som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Utbildningen passar den som ska börja köra tyngre truckar eller specialmaskiner i sitt jobb. C-utbildningen omfattar hjullastare för gaffelhantering, containertruckar, timmertruckar, sidlastare, grensletruckar och teleskoplastare för gaffelhantering. Kursmomenten anpassas till aktuell trucktyp, men omfattar alltid demonstration av något moment i den dagliga tillsynen, manövrering i samtliga färdriktningar samt vanligt förekommande godshantering för den aktuella trucktypen.

Grundpris för utbildningen är 6500kr exkl moms.

Bokning
Datum
Antal
Välj ett datum för att se bokningsalternativ.
H Safety AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av H Safety AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, H Safety AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.