Invajo - Events tool

Webbinarium: Kompetensglapp och vanans makt försvårar träbyggnation

Online
10 december 2020
10:00 - 12:00
Lägg i kalender
Arrangör
Johanneberg Science Park
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
10 december 2020
Tid
10:00 - 12:00

Kompetensglapp och vanans makt försvårar träbyggnation

Att bygga i trä har både miljömässiga och tekniska fördelar. Som konstruktionsmaterial har trä på senare år börjat ta fart. Men vilka är dagens hinder för högre effektivitet och större volymer? Den nya intervjustudien Värdekedjans roll i industrialiserat träbyggande, som undersökt byggandet av flerbostadshus och publika lokaler med trästomme, visar på flera utmaningar. Välkommen att ta del av studiens resultat för att höra mer om utmaningarna och hur du kan bli en möjliggörare för ökad träbyggnation!

Vid detta seminarium får du veta hur aktörer i ekosystemet kring byggnation i trä - till exempel beställare, arkitekter, tillverkande företag och kommuner - påverkas av och påverkar träbyggnation. Vi kommer bland annat att prata om det inflytande som processer, föregångare och systemoptimering har. Presentationen av studiens resultat följs upp av reflektioner från en panel med representanter från branschen samt diskussioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. 

För dig som är partner i Tillverka i Trä efterföljs seminariet av en workshop kring möjliga insatsområden till följd av studien. Här får du en möjlighet att diskutera och planera kommande aktiviteter för att främja möjliggörarna, överbrygga utmaningarna och skapa en innovativ trätillverkning för framtiden.

Program 
10:00 – 11:00

 • Presentation av intervjustudiens resultat 
     Linnéa Johansson, Johanneberg Science Park
 • Diskussion    
     I mindre grupper
 • Panelsamtal mellan: 
  Linnéa Johansson, Johanneberg Science Park
  Marie Johansson, RISE
  Urban Blomster, Södra
  Fler kan tillkomma
Valfritt för parters i Tillverka i Trä
11:15 – 12:00
 • Workshop om fortsatta aktiviteter

Moderator:
Peter Selberg, Johanneberg Science Park.

Kontakt för frågor:
peter.selberg@johannebergsciencepark.com
linnea.johansson@johannebergsciencepark.com

Aktiviteterna görs inom Tillverka i trä, en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin för att minska klimatpåverkan och gynna cirkulär ekonomi.


tillverkaitralogo150x150.pngeulogovansterstalldcmyk.pngvgrlogotype.png

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Webinarium kl 10-11
8 dec 2020 (23:59)
0
Fördjupad diskussion kl 11.15-12 (endast för projektpartners)
8 dec 2020 (23:59)
0
Johanneberg Science Park AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Johanneberg Science Park AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Johanneberg Science Park AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.