This event has already taken place!
Organizer
AI Sweden
Date
November 15, 2022
November 22, 2022
February 7, 2023
March 9, 2023
March 10, 2023
April 18, 2023
April 21, 2023
Time
Time zone: Stockholm, GMT+02:00

Välkommen till DRIV seminarieserie!

Inom ramen för AI Swedens projekt DRIV (DataRätt Innovation) anordnas en rad seminarier i syfte att stärka den generella kunskapen hos offentligt finansierade F&I-projekt om de legala förutsättningarna för datadriven innovation och AI. Att ha koll på juridiken redan från start och under hela projektets gång är ett måste för att effektivt kunna dela och nyttja data i samverkansprojekt där akademi, offentlig sektor och näringsliv möts och arbetar tillsammans.

Under 2022/23 fyller vi på med nya teman där projektkonsortiet i DRIV delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom en rad intressanta och relevanta ämnesområden.

Målgrupp:
Projektledare, jurister, IT/Tech-experter, dataskyddsansvariga och alla andra som deltar i offentligt finansierade F&I-projekt inom datadriven innovation. Inga legala förkunskaper krävs. 

-----------

10 mars, 10:00-12:00 - Hur överbryggar vi gapet mellan teknik och juridik 

Tema:
Hur överbryggar vi gapet mellan teknik och juridik – exemplen regulatorisk sandlåda och policylabb

Regulatoriska sandlådor nämns allt oftare i samand med datadriven innovation. England och Norge har sandlådor och under hösten genomförde IMY och Region Halland en sandlåda tillsammans. Under detta seminarium ska vi diskutera vad är en regulatorisk sandlåda, vad och hur gör man en sandlåda samt vad är nästa steg?

Talare:
Kristina Andersson, Susanne Stenberg, Håkan Burden, Seniora forskare, RISE
Christina Lagerstedt, Projektet Sjyst data, Senior forskare RISE
Anna Fridén, fd den statliga utredningen KOMET, numera projektledare RISE
Magnus Bergström, IMY

Plats:
Online - Zoom

-----------

18 april, 09:00-11:00 - Tredjelandsöverföringar - möjligheter och utmaningar

Tema:
Tredjelandsöverföringar - möjligheter och utmaningar

Att stärka kunskaperna hos offentligt finansierade forsknings- och innovationsprojekt om de legala förutsättningarna för datadriven innovation. Vid detta tillfälle går vi igenom tredjelandsöverföringar av data och vad man bör tänka på där.

Efter genomgånget seminarium kan deltagarna förvänta sig att ha fått svar på följande frågor:​

  • Vad är en tredjelandsöverföring?​
  • Hur ser regelverket kring tredjelandsöverföringar ut?​
  • Vad är en data transfer impact assessment (DTIA)?​
  • Vad är status för Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF)?​
  • Vilka åtgärder kan vidtas för att möjliggöra tredjelandsöverföringar?​
  • Vad säger tillsynsmyndigheterna?​
  • Vilka praktiska tips finns?

Talare:
Karin Schurmann, advokat och partner, MAQS Advokatbyrå AB
Anna Eidvall, advokat och partner, MAQS Advokatbyrå AB

Plats:
Online - Zoom

-----------

NYTT DATUM
21 april, 09:00-11:00 - Delning och överföring av data

Tema:
Delning och överföring av data

Verksamheter och andra intressenter bakom samverkansprojekt inom datadriven forskning och utveckling möter organisatoriska utmaningar i fråga om hantering och delning av innovationskritisk data – särskilt rörande behandlingen av personuppgifter. Samtidigt kommer viktiga uppdateringar av EU:s regelverk I fråga om datahantering som påverkar alla aktörer på den digitala marknaden. Seminariet syftar till att ge en överblick över det juridiska ramverk och de nyheter som påverkar en effektiv hantering och delning av data. Fokus ligger särskilt på organisation (struktur) och roller i projekt där aktörer samverkar för att driva den tekniska utvecklingen framåt. Hur ska man tänka kring ansvarsfördelning och vilken roll spelar standardavtal och standardavtalsklausuler?

Talare:
Johan Engdahl, Advokat/Partner, Advokatfirman Delphi
Johan Axhamn, jur. Dr, universitetslektor vid Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet

Plats:
På plats - Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 5 Göteborg, Demostudion
Online - Zoom

-----------

Välkomna!

Lindholmen Science Park is using Invajo´s event tool for managing this event and its attendees. Invajo have no responsibility for the execution of the event. Any questions regarding the event and its content will be answered by Lindholmen Science Park. For technical questions, please contact Invajo´s support. Your details are handled by Invajo, Lindholmen Science Park and different subcontractors that are required for the delivery of the products and functions provided by Invajo. By going through with a booking on this event, you also accept Invajos general conditions which are available on www.invajo.com.