Invajo - Events tool Skapa event gratis

Webinar om barnets rättigheter i återvändandeprocessen

Arrangör
Svenska Röda Korset
Plats
Microsoft Teams
Datum
30 januari 2020
Tid
15:00 - 16:30

Webinar om barnets rättigheter i återvändandeprocessen

Många barn och unga får avslag på sina asylansökningar och förväntas återvända till sitt hemland ensamma eller tillsammans med föräldrar. Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Samtidigt som detta sker har det de senaste åren skett förändringar på migrationsområdet som kraftigt begränsat barns rättigheter. Särskilt på återvändandeområdet lyser barnrättsperspektivet med sin frånvaro. Syftet med detta webinar är att presentera studier och erfarenheter på området som tagits fram av Rädda Barnen och Svenska Röda Korset samt att bidra med förslag på förbättringar.

Under webinaret kommer Rädda Barnen presentera sin senaste rapport ”Tankar om att återvända – Barn, unga och vuxna om återvändande till Afghanistan”. Rapporten fokuserar på barns, ungas och föräldrars, men även stödpersoners tankar om situationen i Sverige och inför återvändande till Afghanistan. Behovet av stöd för barn och ungdomar, men även för dem som möter dessa lyfts. Rekommendationer för vägen framåt presenteras.

Svenska Röda Korset kommer presentera sina erfarenheter av att arbeta med stöd vid återvändande i Sverige och i återvändandelandet. De senaste åren har organisationen genomfört ett antal uppföljningsresor och intervjuer med återvändare från olika länder. Utifrån detta och annan forskning och erfarenheter presenteras en rad förslag på hur barnperspektivet skulle kunna stärkas inom återvändande och reintegrationsprocessen.

Detta tillfälle vänder sig till dig som frivillig eller anställd inom Rädda Barnen eller Svenska Röda Korset, möter målgruppen i din profession eller till dig som är allmänt intresserad av frågorna.


Anmälan och anslut till webinar

Använd anmälningsformuläret nedan för att boka din plats. Efter anmälan får du ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din bokning. Klicka på länken för att genomföra bokningen. Observera att du måste bekräfta med länken inom tio minuter för att din bokning ska genomföras. Om meddelandet dröjer, kontrollera alltid även din skräpkorg och/eller eventuell inbox för socialt/kampanj. Efter anmälan kommer du få ett bekräftelsemail. I mailet finns en pdf-fil med instruktioner och länk för att ansluta till webinaret. Vid frågor kontakta Lisa Åslund via lisa.aslund@redcross.se 
 
Webinaret kommer att spelas in.

Välkommen!

 

euamifondarialwebb.pngsrklogotypsvenska.pngrc3a4ddabarnenloggasv.jpg

 

”Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden”

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Webinar 15:00 - 16:30
30 jan 2020 (15:00)
0

Kommentera

Svenska Röda Korset använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Svenska Röda Korset. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Svenska Röda Korset samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.