Invajo - Events tool Get people together
Detta event har redan ägt rum!

Psykisk livräddning

Arrangör
Region Hallands lokala nämnd i Kungsbacka och Kungsbacka kommun
Plats
Kungsbacka teater
Datum
5 - 6 november 2019

Baskurs i psykisk livräddning, halvdag

OBS! Samma baskurs erbjuds 5 och 6 november. Anmäl dig till en av dagarna. 
Anmäl dig genom att välja antal platser i rullisten vid respektive datum och tryck boka. Därefter fyller du i dina uppgifter. Du kan boka till fler än dig själv, men behöver då namn och e-postadress till respektive deltagare. 

Psykisk ohälsa och självmord var länge något vi talade tyst om. Idag talar vi alltmer öppet om detta ämne, men självmord är fortfarande förknippat med mycket oro och osäkerhet. Det här kurstillfället är för dig som vill känna en större trygghet i mötet med en människa som befinner sig i en kris. Kursen är en baskurs i suicidprevention och tar upp grundläggande kunskap kring psykisk ohälsa och självmord såsom risk- och friskfaktorer, bedömning av suicidrisk, vetenskapliga förklaringsmodeller och etiska frågeställningar. Kursen hålls av erfarna föreläsare från Suicidprevention i Väst.

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till alla som kan komma i kontakt med allvarlig psykisk ohälsa, allvarlig självdestruktiv handling samt oro/misstanke om förestående suicidhandling. Exempelvis pedagoger, personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, ungdomskonsulenter, vaktmästare, idrottsledare och annan ideell personal. 

MÅL
Efter kursen ska du känna till suicidalitetens grunder, ha kunskap om hur du kan tala om självmord och hur du kan bemöta människor i alla åldrar och i olika sammanhang som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt eget liv.

NÄR OCH VAR
Samma baskurs erbjuds vid tre olika tillfällen, välj ett av tillfällena. Innehållet är samma vid alla tillfällen. 
5e och 6e november är främst till för personal medan den 17 oktober främst är till för allmänheten. 

17 oktober   18.00-21.00                                   Elof Lindälvs aula                         (ingen anmälan krävs, öppet för allmänheten. Begr antal platser)
5 november 9.00-12.00                                     Kungsbacka teater                        (anmälan krävs)
6 november 13.30-16.30                                   Kungsbacka teater                        (anmälan krävs)

KOSTNAD
Kurstillfällena är kostnadsfria. 

FÖR FRÅGOR OCH MER INFORMATION
Karin Jansson, strateg lokal nämnd i Kungsbacka, Region Halland.
Karin.Jansson@regionhalland.se
Tfn: 070 356 50 43

Maria Aviles Kindesjö, folkhälsoutvecklare, Kungsbacka kommun.
Maria.Aviles-Kindesjo@kungsbacka.se
Tfn: 0300 83 49 31

 


Kurstillfällena arrangeras av Region Hallands lokala nämnd i Kungsbacka i samarbete med Kungsbacka kommun. Kursen sker som en del i det kommunövergripande arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och utgår från regeringens strategi inom området psykisk hälsa.

 

Region Hallands lokala nämnd i Kungsbacka och Kungsbacka kommun använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Region Hallands lokala nämnd i Kungsbacka och Kungsbacka kommun. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Region Hallands lokala nämnd i Kungsbacka och Kungsbacka kommun samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.