Invajo - Events tool

Förhandsvisning av SahlBEC Lab 2021-10-26

MedTech West
Röda Stråket 10B (grå/grey paviljong), Göteborg
Visa på karta
26 oktober 2021
17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
MedTech West
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
MedTech West
Datum
26 oktober 2021
Tid
17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Varmt välkommen på förhandsvisning av nya SahlBEC Lab! 

Vi inleder denna informationskväll för företag med en översiktlig genomgång i konferensrummet på MedTech West innan vi besöker labbet.
Med oss finns forskningsledarna Justin Schneiderman och Andreas Fhager, som leder två av de större forskningsområden som labbet bl.a. byggts för. 

 

Vad är Sahlgrenska Biomedical Engineering Collaboration Laboratory (SahlBEC Lab)?

SahlBEC Lab kommer erbjuda unika möjligheter att samverka och genomföra projekt av forskare inom medicinteknik från företag, klinik och akademi. Här möjliggörs forskning, innovation och utveckling relaterat nya medicintekniska lösningar inom områden som exempelvis neurovetenskap, onkologi, trauma, kardiologi och psykiatri.

Labbet är centralt placerat inom verksamhet Radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i nya Bild- och Interventionscentrum (BoIC), Blå Stråket 5 i Göteborg (huvudentrén). Arbetet att utveckla hållbara driftsformer, färdigställa och administrativt integrera labbet i sjukhusets organisation projektleds under 2021 av Innovationsplattformen och Gothia Forum.

 

ENGLISH

Sneak-peak of SahlBEC Lab

A warm welcome to a sneak-peek of the new SahlBEC Lab!

We will start this informational evening for companies with an overview in the conference room at MedTech West before we visit the lab.
With us are the research leaders Justin Schneiderman and Andreas Fhager, who lead two of the larger research areas for which the lab, among others, is built.
 
 
What is the Sahlgrenska Biomedical Engineering Collaboration Laboratory (SahlBEC Lab)?
 
SahlBEC Lab will offer unique opportunities to collaborate and implement projects by researchers in medical technology from companies, healthcare, and academia. This enables research, innovation, and development related to new medical technology solutions in areas such as neuroscience, oncology, trauma, cardiology, and psychiatry.
 
The lab is centrally located within the Radiology Department at the Sahlgrenska University Hospital in the new Image and Intervention Center (BoIC), Blå Stråket 5 in Gothenburg (main hospital entrance). During 2021, Innovationsplattformen and Gothia Forum are working to develop sustainable forms of operation, see the lab to completion, and administratively integrate it into the hospital's organization.