Get people together

Återvändande som en varaktig lösning

Svenska Röda Korset
Hornsgatan 54, Stockholm
Visa på karta
24 november 2021
09:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Svenska Röda Korset AMIRA/ Rädda Barnen/ UNHCR
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!

Seminarium - Återvändande som en varaktig lösning

 

          rodakorset6829.png          raddabarnen5704.png             unhcr4143.png                   eu365.jpg

 

Inbjudan till seminarieserie om varaktiga lösningar för människor på flykt

Varaktiga lösningar (så kallade durable solutions) för människor på flykt är något som bör analyseras och beaktas vid bedömning av individers skyddsbehov. Enligt UNHCR handlar det om frivilligt återvändande, lokal integration eller vidarebosättning till ett tredje land. Men hur tillämpas varaktiga lösningar i praktiken i en svensk kontext?

För att diskutera detta vill vi bjuda in till en seminarieserie på tre tillfällen där varje tillfälle fokuserar på en av tre möjliga varaktiga lösningar. Först ut den 24 november 2021 kommer vi att prata om återvändande och reintegration. Under våren 2022 kommer vi under det andra tillfället att prata om lagliga vägar som ett komplement till vidarebosättning (den 17 februari) och vid det sista tillfället kommer vi att diskutera integration (den 7 april).

Nedan finns möjlighet att registrera sig till det första seminariet den 24 november. Du som har anmält dig till det första seminariet kommer automatiskt att få information om de kommande två seminarierna under våren.

Inbjudan till seminarium - Återvändande som en varaktig lösning, 24 november

En stor del asylsökande får idag avslag på sin ansökan och förväntas därmed återvända. Återvändande är en av flera möjliga varaktiga lösningar för individen. Återvändande diskuteras ofta i termer av effektivitet där målet är att öka antalet personer med avslag som återvänder. Samtidigt visar uppföljningar, till exempel den som presenteras av Röda Korset under seminariet, att många av de individer som utvisas eller återvänder vill migrera på nytt. 

Detta tillfälle fokuserar specifikt på förutsättningar för att skapa ett återvändande som är varaktigt för individen på längre sikt. UNHCR berättar om sitt globala ramverk om varaktiga lösningar för flyktingar inklusive frivilligt återvändande, Rädda Barnen om sitt verktyg för ett mer barnanpassat återvändande och Svenska Röda Korset om sin nya rapport "Efter avslag: Upplevelser av att återvända".

Observera att du vid anmälan godkänner att vi sparar dina uppgifter i enlighet med GDPR och kommer att dela dessa med vår finansiär AMIF. Du gokänner även utskick om kommande tillfällen i seminarieserien. 

Program seminarium 24 november


09.00    Kaffe och registrering

09.30    Välkomsthälsning

09.40    Presentation av Röda Korsets, Rädda Barnens och UNHCR:s arbete med varaktiga lösningar

UNHCR om det globala arbetet med varaktiga lösningar för flyktingar

Hur kan detta ramverk vara användbart i vårt arbete i Sverige med att öka förutsättningarna för ett hållbart återvändande?

Rädda Barnens globala arbete för att uppnå varaktiga lösningar för barn som återvänder

För att ett återvändande och reintegrationen ska bli hållbar för barn krävs ett tydligare barnrättsperspektiv i hela processen. Rädda Barnen presenterar här framtagna vägledningar och verktyg.

Svenska Röda Korset presenterar rapporten: Efter avslag: upplevelser av återvändande

Rapporten baseras på intervjuer med individer som återvänt till Albanien, Irak och Kosovo. Majoriteten av de som återvänt utgörs av barnfamiljer. Upplevelser av återvändande presenteras tillsammans med rekommendationer för ett mer humant, värdigt och hållbart återvändande.

10.30    Panelsamtal: Hur får vi till ett återvändande och en återintegrering som är human, värdig och varaktig för individen? 

Olika frågeställningar kopplat till återvändande som en varaktig lösning diskuteras med en rad aktörer, så som myndigheter och andra. Inbjudan kommer att uppdateras med paneldeltagare.

11.15    Frågor från publiken

11.30    Avslutning