Dialogmöten om forskningsöversikt - utbildningsvetenskap

5 - 13 oktober 2022
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Vetenskapsrådet
Boka/OSA
Datum
5 - 13 oktober 2022
Tid
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Välkommen till dialogmöten

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) tar på styrelsens uppdrag under 2022 fram en forskningsöversikt för utbildningsvetenskap.

Översikten är ett viktigt underlag för kommitténs kommande strategiska plan med finansieringsstrategi 2024-2027. Den är också en viktig grund för Vetenskapsrådets kommande inspel inför nästa forsknings- och innovationsproposition.
Som en del i arbetet med att förankra översikten bjuder UVK:s huvudsekreterare Pernilla Nilsson in till fem dialogmöten om utkastet till översikt för fakultetsledning, forskare och lärare vid samtliga landets lärosäten som har examinationsrätt för lärarutbildningar.

Vi kommer också presentera resultat från en ny kartläggning av svensk utbildningsvetenskaplig forskning samt informera om Vetenskapsrådets utlysningar inom utbildningsvetenskap kommande år.

Du hittar oss här:

Umeå            5 oktober
Stockholm   6 oktober
Jönköping  10 oktober
Göteborg    12 oktober
Malmö         13 oktober

Utkastet till forskningsöversikt och preliminära resultat från kartläggningen av svensk utbildningsvetenskaplig forskning kan du ladda ned från vr.se från och med den 29 september. 

Bokning
Datum
Antal
Välj ett datum för att se bokningsalternativ.
Vetenskapsrådet använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Vetenskapsrådet. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Vetenskapsrådet samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.