Invajo - Events tool Get people together
Plats
Online
Datum
17 februari 2021
Tid
10:00 - 11:00

Studieförbunden som resurs för vuxna utan skolbakgrund

Språket är nyckeln till etablering. Vuxna utan skolbakgrund har andra förutsättningar för inlärning jämfört med de som har haft möjlighet att gå i skolan som barn. De tio studieförbunden har stor erfarenhet av att arbeta med språkinlärning och har sedan 2015 bedrivit folkbildning med över 120 000 asylsökande. Hur kan studieförbunden användas som resurs redan från dag ett för att stödja vuxna som ännu inte kan läsa och skriva? Vilka metoder och förhållningsätt krävs? Vad bör man tänka på i mötet med deltagare med kort eller ingen skolbakgrund? 

Detta har utforskats i ett nytt studieförbundsgemensamt projekt. Det nationella TIA-projektet ALFA – Svenska för alla är ett samarbete mellan studieförbunden ABF, Bilda, Ibn Rushd, Medborgarskolan, Sensus och Studiefrämjandet. Projektet har bland annat tagit fram metoder, material och en vidareutbildning för cirkelledare och andra inom folkbildningen. Som avslutning anordnar nu projektet tillsammans med Studieförbunden ett webbinarium för att sprida kunskap och erfarenheter från projekttiden.  

Webbinariet är på plattformen Zoom. Vi skickar ut länk till dig som är anmäld ett par dagar i förväg.

Program

Anita Utterström, projektledare, berättar om projektets resultat och om specifika inlärningsförutsättningar för vuxna utan skolbakgrund.

Samtal med Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. På vilket sätt kan folkbildningen vara viktig för att stödja vuxna med kort eller ingen utbildningsbakgrund med att lära sig svenska? Vad har folkbildningen för fördelar och nackdelar jämfört med andra aktörer? Vilka särskilda insatser behövs? Fler samtalsdeltagare kan tillkomma. 

Hur går vi vidare? Reflektioner från representanter från projektets styrgrupp och frågor från webbinariets deltagare.

Moderator: Ebba Ringborg, Studieförbunden

 

TIA står för Tidiga insatser för asylsökande. Organisationer inom civilsamhället, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om projektmedel hos Länsstyrelserna för insatser för asylsökande som bidrar till kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller stärkt hälsa.