DELEGATIONEN FÖR CIRKULÄR EKONOMI bjuder in till KONFERENS

Digitalt möte
30 november 2021
09:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Delegationen för cirkulär ekonomi
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Digitalt möte
Datum
30 november 2021
Tid
09:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Välkommen till Delegationen för cirkulär ekonomis årliga konferens! 

Gör det cirkulära till det normala och det linjära till ett undantag, biobaserade materials viktiga roll i en cirkulär ekonomi, systemperspektiv på cirkulär ekonomi  -  ett axplock av våra expertgruppers teman. Förhoppningsvis kommer framtiden innebära att resurseffektivitet, långvarigt bruk och återanvändning blir norm genom större fokus på cirkulär ekonomi redan i designfasen, och att materialåtervinning fungerar i alla viktiga resursflöden. Delegationen har i år 11 olika expertgrupper och de fortsätter sitt viktiga arbete under 2022. Vid konferensen berättar de om vilka frågeställningar de arbetar med och ger en försmak av vilka styrmedel de kommer att föreslå för att bidra till Sveriges omställning.
 
Konferensen är öppen för alla och sänds live via Delegationen för cirkulär ekonomis YouTube-kanal, följ denna länk för att delta.

Om du tror att denna konferens kan vara av intresse för någon kollega eller sammarbetspartner så går det bra att du bjuder in och skickar vidare denna inbjudan via knappen här nedan "Skicka inbjudan vidare" och där skriver in personens e-mailadress. 
Det går inte att vidare befodra ditt mail med inbjudan. 

 

Vänliga hälsningar
Ylva Norén
Kanslichef till Delegationen för cirkulär ekonomi