Invajo - Events tool

CSR-verkstad

Göteborg
16 april - 26 november 2020
09:00 - 15:00
Lägg i kalender
Arrangör
CSR Västsverige
Boka/OSA
Plats
Göteborg
Datum
16 april - 26 november 2020
Tid
09:00 - 15:00

CSR-verkstad: Utveckla ert strategiska hållbarhetsarbete!

I CSR-verkstaden reder vi ut viktiga begrepp och identifierar hur er verksamhet, utifrån era specifika förutsättningar, kan arbeta strukturerat för att hitta kopplingar mellan affärer och samhällsansvar.

Syftet med CSR-verkstaden är att ge dig utökad kunskap och praktiska verktyg som underlättar utvecklingen av er verksamhets hållbarhetsarbete. Med utgångspunkt i er befintliga affärsmodell får ni utforska hur er verksamhet kan skapa mer värde ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Verkstaden består av 4,5 kursdagar, utspridda under drygt sju månader, med gott om tid för arbete på hemmaplan mellan träffarna.

CSR-verkstaden riktar sig till dig som tillsammans med en eller flera kollegor vill fördjupa era kunskaper om strategiskt hållbarhetsarbete. Du behöver inte ha några förkunskaper men en vilja att praktiskt arbeta utifrån verkstadens metod under kursen samt på hemmaplan i din egen verksamhet.


Plats: Göteborg (lokal meddelas senare)


Datum 2020:
16 april (kl. 9-15)
28 maj (kl. 9-15)
29 sept (kl. 9-15)
29 okt (kl. 9-15)
26 nov (kl. 9-12)


Pris: 
Medlem i CSR Västsverige: 10.000kr per verksamhet för 4,5 heldagar. Man kan delta en eller två kollegor från samma verksamhet till samma pris. Priset inkluderar allt material samt frukost, lunch och fika för samtliga dagar (förutom avslutningsdagen då vi slutar innan lunch). 

Icke-medlem i CSR Västsverige: 20.000kr per verksamhet (1-2 pers)


Vad får du som deltagare?
·       4,5 dagars verkstad, under drygt sju månaders tid
·       Fördjupad kunskap om hållbarhet, genom teori och inspirerande exempel
·       Konkreta verktyg och metoder
·       Erfarenhetsutbyte
·       En grund för ert strategiska hållbarhetsarbete
 
Vem kan delta?
·       Verksamhetsföreträdare från offentlig, privat och idéburen sektor samt akademi
·       Du som har ledningens godkännande att genomföra verkstaden
 
Vad förväntas av dig som deltagare?
·       100 % närvaro på träffarna
·       Vara beredd att avsätta tid för enklare hemuppgifter mellan träffarna
·       Vara ”sparringpartner” – ett bollplank och stöd för en annan deltagare
·       Med fördel ha en grupp personer internt som följer arbetet och bidrar med inspel

 
Verkstadens upplägg:

Vad betyder hållbarhet för min verksamhet?

Vad är egentligen hållbar utveckling och vad finns det för kopplingar mellan affärer och samhällsansvar? Vi diskuterar drivkrafter och definierar vad hållbar verksamhetsutveckling innebär. Vi utforskar hur hållbarhet kan skapa värde för respektive organisation.

Intressentdialog

Vad är en intressent och varför bör vi ha en dialog med våra intressenter? Vi undersöker vilka våra nyckelintressenter är och hur vi kan kommunicera med dem. Vi diskuterar även frågor som är lämpliga att ställa i en intressentdialog.

Väsentlighetsanalys

Vilka är vår verksamhets mest väsentliga hållbarhetsaspekter? Vi identifierar, värderar och prioriterar relevanta hållbarhetsfrågor utifrån varje verksamhets sammanhang. Vi analyserar även risker och möjligheter kopplade till dessa.

Integrerad hållbarhet

Hur skapar vi strukturer som främjar hållbart företagande? Genom att integrera hållbarhet i befintliga strategier, processer och nyckeltal samt dagliga beslut och aktiviteter kan vi hantera våra hållbarhetsaspekter på bästa sätt.

Redovisning & lärdomar

Hur bidrar vi till en positiv samhällsutveckling genom vår kärnverksamhet? Under den sista träffen får alla deltagare redovisa hur de arbetar med hållbarhet på ett sätt som maximerar värdet för både den egna verksamheten och samhället i stort.                                                                                                                                 
 

Arrangör & medfinansiärer
CSR VÄSTSVERIGE är Sveriges största sektorsöverskridande nätverk för frågor som rör hållbar utveckling och samhällsansvar. Genom att erbjuda kompetensutveckling, inspiration, verktyg och kontaktnät stärker vi våra medlemmars förutsättningar att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete. Medfinansiärer till CSR-verkstaden är Västra Götalandsregionen och Region Halland. 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Medlem i CSR Västsverige (samtliga fem kursdagar)
14 april 2020 (23:59)
0
Icke-medlem i CSR Västsverige (samtliga fem kursdagar)
14 april 2020 (23:59)
0
CSR Västsverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av CSR Västsverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, CSR Västsverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.