Invajo - Events tool

Utbildningar i internationell handel

13 februari - 11 september 2019
Arrangör
Östsvenska Handelskammaren
Boka/OSA
Datum
13 februari - 11 september 2019

Välkommen på utbildning!

Östsvenska Handelskammarens utbildningar i internationell handel håller hög kvalitet och utvecklas kontinuerligt för att ge er de senaste kunskaperna i en föränderlig världshandel. Läs mer nedan och välj den eller de utbildningar du behöver. Vid varje utbildningstillfälle finns också tid att nätverka över frukost och lunch.

NYHET! - Nu erbjuder vi möjligheten för dig att certifiera dig inom internationell handel. Du går samtliga fyra kurser beskrivna nedan till ett paketpris och efteråt erhåller du diplom som bevis på att du är certifierad.

Välkommen till Kammarforum i Norrköping.

 

gultstreck4625.jpg

12 MARS – GRUNDKURS I TULLHANTERING NORRKÖPING

En grundkurs i tullhantering. Lär dig hur du hanterar tulldeklarationer, ursprungsregler, returer och ATA-Carneter med mera.
Vilka kunskaper behöver importörer för att förtullningen ska bli smidig och rätt? Krävs licens? Utgår antidumpningstull? Vi går igenom ursprungsregler och ursprungshandlingar, stat.nr och klassificering.
Ur exportörens synvinkel är de viktigt att veta hur man hanterar returer, samt när man använder betalningsfaktura respektive proforma. För att undvika förtullning vid t ex mässbesök används med fördel en ATA-carnet vilket vi också berättar mer om.

Vi ger dig kunskap inom:

Tulldeklarationer
Tillstånd
Styrkande handlingar
Klassificering. Hur man hittar rätt nummer
Lagar och regler kring Tull. UCC
Monetärt tullvärde och vad den används till
Hur ser ett Tullförfarande ut? Ni kommer att få göra övningar inom detta.
Frihandelsavtal och Ursprungsregler och hur de påverkar din affär

Tid:
08.30-15.30

Pris:
4500 kr ex moms för medlemmar i Handelskammaren
5500 kr ex moms för övriga deltagare
I priset ingår frukost och lunch.
Deltagaravgiften faktureras
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.

gultstreck6741.jpg

4 APRIL – BETALNINGS-, LEVERANS- OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR NORRKÖPING

De villkor du väljer för leverans och betalning påverkar ditt företags affärer och lönsamhet på många sätt. Lär dig hur du kombinerar dem på bästa sätt.
Det är mycket viktigt att veta förutsättningarna för, samt konsekvens av de beslut som tas i ett initialt skede av en affär. Dina affärer påverkas i stor grad av vilka kombinationer av villkor du väljer när det gäller leverans, betalning och försäkring. Vår föreläsare med erfarenhet från försäkringar, transport/spedition behandlar under den här utbildningen de olika villkorens innebörd, hur de är relaterade till varandra samt vilka för- och nackdelar de har.

Vi ger dig kunskap inom:
Betalningsvillkor: Inkasso | Remburser | Bankgarantier | Valutarisker
Leveransvillkor: Regler för transporten | Vilka olika regler gäller? | Vem står för vad? | När övergår risken?
Försäkringsvillkor: Sjö- & transportförsäkring | Varuförsäkring kontra ansvarsförsäkring | Argument för val av varuförsäkringsvillkor |Premie & försäkringsvärde. Skadereglering.

Tid:
08.30-15.30

Pris:
4500 kr ex moms för medlemmar i Handelskammaren
5500 kr ex moms för övriga deltagare
I priset ingår frukost och lunch.
Deltagaravgiften faktureras
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.

NYHET - Denna utbildning kan du även gå online! Läs mer HÄR.  Anmäl dig då till: anneli.forsman@east.cci.se.
(Men om du önskar gå kursen på plats i Norrköping ska du anmäla dig längre ned på denna sida)

 

gultstreck5390.jpg

11 SEPTEMBER – INTERNATIONELLA AVTAL FÖR ICKE-JURISTER NORRKÖPING
 
Kan juridiska kunskaper leda till bättre internationella affärer?
Syftet med denna utbildning är att förse dig som deltagare med en översiktlig juridisk grund och öka förståelsen för juridikens betydelse i all handel. Under utbildningen går vi igenom ”den juridiska kartan” för internationella affärer exempelvis skillnader i lagsystem och användningen av standardavtal. Vi går igenom avtalsrätt, när är du bunden av ett avtal, hur fastställer man avtalets innehåll och vad händer om en part inte gör som man avtalat? Att hålla koll på sina avtal och veta när om och hur de ska omförhandlas är ofta en konkurrensfördel – särskilt i internationella affärer. Vi kommer även att gå igenom några avtalstyper som exempelvis sekretessavtal, distributions- och franchiseavtal – och de krav avtalen ställer på din affär och dina samarbetspartners.

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar operativt inom inköp, försäljning, ekonomi, logistik, customer service eller liknande.

Vi ger dig kunskap inom:
Den svenska och internationella avtalsrättens grunder
Skillnader mellan handelsagent, återförsäljare, licenser och franchise
Standardavtal
Sekretessavtal; ensamrätt, avtalstid, territoriella begränsningar, uppsägning
Olika typklausuler exempelvis garantier, ansvarsbegränsningar, förseningsböter, regler om lagval och tvister.
Contract management
Att hålla koll på sina avtal och veta när, om och hur de ska omförhandlas är ofta en konkurrensfördel – särskilt i internationella affärer.

Föreläsare:
Utbildare från advokatfirman Delphi i Östergötland AB

Tid:
08.30-15.30

Pris:
4500 kr ex moms för medlemmar i Handelskammaren
5500 kr ex moms för övriga deltagare
I priset ingår frukost och lunch.
Deltagaravgiften faktureras
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.


gultstreck3736.jpg

CERTIFIERING - ALLA FYRA KURSER OCH DIPLOMERING

Eftersom första kursen redan är genomförd går det inte längre att boka certifieringen. Är du intresserad av certifieringen under 2020 så ta kontakt med magnus.lindahl@east.cci.se och anmäl ditt intresse.

 

 

FÖR MER INFORMATION

Magnus Lindahl

Internationell handel

magnus.lindahl@east.cci.se

Tel:  011-496 4571

 

Gör ditt val här. Om du önskar certifiera dig så väljer du enbart det nedersta valet.

Bokning
Antal
Välj ett datum för att se bokningsalternativ.
Östsvenska Handelskammarens Service AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Östsvenska Handelskammarens Service AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Östsvenska Handelskammarens Service AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.