Translationellt forskningsseminarium 2019

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Visa på karta
26 mars 2019
13:00 - 18:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Svenska Läkaresällskapet
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Svenska Läkaresällskapet
Datum
26 mars 2019
Tid
13:00 - 18:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Inbjudan till Translationellt forskningsseminarium om Borreliainfektioner – tillämpning av epidemiologi och immunologiska markörer i klinisk diagnostik

Med dagens diagnostikmetoder kan det ibland vara svårt att skilja en aktuell Borreliainfektion från en tidigare genomgången. Det förekommer också att man har utvecklat antikroppar efter en tidigare exponering för Borrelia-bakterier via fästingbett utan att ha haft några symtom, så kallad asymtomatisk serokonversion. 

De som utvecklar symtom blir oftast snabbt bra på insatt antibiotikabehandling, men tiden till utläkning kan variera mellan olika individer, framför allt vid neuroborrelios. Varför sjukdomsförloppet kan se så olika ut hos olika människor är till stora delar okänt. Prognosen styrs sannolikt av ett komplext samspel mellan Borrelia-bakterierna och vårt immunförsvar. Från tidigare studier finns det data på att vissa typer av immunsvar är mer effektiva än andra när det gäller att bekämpa Borrelia-infektioner.

Anna J. Henningsson, mottagare av Läkaresällskapets Translationella pris 2018 studerar i sin forskning bland annat genetiska variationer i vissa immunreglerande gener, immunförsvarets signalmolekyler, cytokiner och kemokiner samt hjärnskademarkörer hos patienter med olika förlopp efter en Borrelia-infektion. Syftet är att skaffa en djupare förståelse för de bakomliggande sjukdomsmekanismerna. Förhoppningen på sikt är att kunna identifiera kliniskt användbara biomarkörer för aktuell infektion och prognos. Det senaste inom området kommer att presenteras vid seminariet.

Välkommen!

 

Observera att eventuell avbokning måste ske senast torsdagen den 21 mars. Vid utebliven eller senare avbokning debiteras 300 kronor för dig som anmält dig till symposiet och efterföljande mingel samt 100 kronor för dig som endast anmält dig till symposiet.

default