Invajo - Events tool

Registerforskning 2021

Online
29 september - 24 november 2021
Arrangör
Vetenskapsrådet, SCB, Biobank Sverige, Nationella kvalitetsregister - SKR, Socialstyrelsen, Försäkringskassan,
Plats
Online
Datum
29 september - 24 november 2021

10/11 - Nat. Kvalitetsregister, SKR

Du får en inblick i vad ett kvalitetsregister är, vilka möjligheter som finns att forska på data från kvalitetsregister och juridiken kring det. Du får också möta forskare som har praktisk erfarenhet av att jobba med Nationella Kvalitetsregister, med hälsodata och andra frågor som bidragit till att utveckla verksamhet inom vården.


13.00 - 13.05  
Vetenskapsrådet hälsar välkomna


13.05 -13.10   

Syfte och innehåll av dagens webbinarium 
Petra Hasselqvist, SKR

 
13.10 -13.25   
Vad är ett kvalitetsregister?
Jack Lysholm, SKR


13.25 – 13.40 
Rättsliga ramar för kvalitetsregister och forskning
Manólis Nymark, SKR


14.05-14.10   
Introduktion till fördjupningsdelen med lärandeexempel
Petra Hasselqvist, SKR


14.10 – 14.30
Hälsoekonomi
Katarina Steen Carlsson och Sofia Löfvendahl, Lunds Universitet

14.40 – 15.10 
Kvalitetsregister som bidrar till att utveckla vårdprogram
Christina Carlander, KI

Risk för livmoderhalscancer och dess förstadier hos kvinnor som lever med och utan hiv


15.30 – 16.00 
Diskussion kring möjligheter med att använda kvalitetsregister och guldgruvan. 

 

Observera att programmet kan komma att uppdateras.