Invajo - Events tool

Kottabergsprojektet Gyttorp/Nora

Plats
Online
Datum
9 februari 2021
Tid
10:00 - 12:00
Bifogade dokument (1)

Programpunkter

Del 1: I del ett går de olika partners till projektet igenom vad som fick dem att vilja satsa på Kottabergsprojektet. De delar också med sig av råd och tips till dig som vill starta upp eller har kommit en bit på väg. Vi har förinspelat ett antal intervjuer för att du ska få följa med ut i skogen.
 

10.00-10.15    Introduktion till seminariet. Cecilia Lundkvist Sundin, Nora kommun, Katarina Rönnbacka Nybäck, BikeinBergslagen och Fredrik Andersson Makr konsult AB hälsar välkommen från studion.

10.15-10.20     Projekt och cykelleder på annans mark. Rune Andersson Sveaskog och Linnea Ax Tillväxtverket.

10.20-10.25     Naturturism på annans mark. Tobias Kreuzpointner och Malena Bathurst Jordbruksverket.

10.25-10.40    Ett hygge blir till cykelleder. Vi berättar om vilka steg vi tagit för att få med oss lokalbor, markägare och myndigheter för att skapa flowtrails på ett hygge. Rune Andersson, Svea skog berättar mer om hur Svea skog tänker om cykel och fågelskydd på Kottaberget. Vi berättar också fallgropar att se upp med, lärdomar och vad vi tänker oss härnäst. Katarina Rönnbacka Nybäck BikeinBergslagen
     
10.40-10.55     Frågestund

10.55-11.00     Bensträckare

 
Del två redovisar fakta. Det här är vad projektet och nationella studien kommit fram till. Kostnader, kalkyler och resultat från Kottabergsprojektet och den nationella studien som handlar om förutsättningar för naturturism i produktiva skogsområden.

11.00-11.05    Vad är en ledbyggarskola? Fredrik Jelk från Cykla Järvsö berättar.

11.05-11.15    Byggfakta. Fredrik Andersson från Makr konsult som grävt de första metrarna på berget berättar om grävteknik, kostnader och delar sina bästa tankar och tips.

11.15-11.20    Frågor till ledbyggarna

11.20-11.25    Behöver Bergslagen cycling fler leder? Simon Tullstedt från Bergslagen cycling berättar om sommaren som gått och vad ett område med flowtrails kan betyda för regionen. 

11.25-11.35    Resultat nationella studien. Förutsättningar för naturturism i produktiva skogsområden. Tobias Kreuzpointner och Malena Bathurst Jordbruksverket.

11.35-11.40    Sammanfattning. Cecilia Lundkvist Sundin, Nora kommun och Katarina Rönnbacka Nybäck, BikeinBergslagen.

11.40-12.00    Avslutande diskussion med tid för frågor. Passa på att ställa frågorna till markägare, myndigheter och projektledning.

 

bc006422053.JPG