Lära med Berättande 2023

Sara kulturhus
Kanalgatan 43 B, Skellefteå
Visa på karta
8 - 9 februari 2023
09:00 - 12:30
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Nordiskt Berättarcentrum
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Sara kulturhus
Datum
8 - 9 februari 2023
Tid
09:00 - 12:30
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Program

ONSDAG 8 FEBRUARI

8:30 - 9:00 Registrering och förmingel

9:00 – 09:30  Inledning, Nordiskt Berättarcentrum

9:30 – 10:30  Ola Henricsson: Den narrativa vändningen

Fabler, myter och historiska berättelser har funnits med som ett innehåll i olika skolämnen sedan lång tid tillbaka och så även idag. Lärare har så länge vi vet även använt berättande som en metod för att väcka uppmärksamhet, nyfikenhet och intresse inom skilda ämnen. Trots att lärares berättande varit en del av undervisningsinnehållet såväl som metod sedan antiken var det först efter den narrativa vändningen på 80-talet som berättelser och berättandet i undervisning började undersökas vetenskapligt. Att det från början var inom ramen för anglosaxisk vetenskapstradition har fått betydelse för hur forskningen på berättande i undervisning ser ut idag. Den här föreläsningen ger en översikt över delar av forskningsfältet kring berättande och undervisning med hjälp av de didaktiska frågorna; vad, hur och varför?

- - - 10:30 – 10:55 Kaffe - - -

10:55 – 11:55 Katrice Horsley: The red thread (engelska)

The 'Red Thread' is a phrase commonly used in Sweden to describe the central theme that connects diverse subjects or ideas. In her presentation, Katrice Horsley will share how each of us has a 'Red Thread' of identity and beliefs that are created through the words and stories that have been used to describe us and our cultures.
She will help us understand how this impacts on us as educators and how the words we use to describe 'others' and ourselves can be constructive or destructive. In her presentation Katrice will share the latest research that highlights the power stories have in altering behaviour and enabling people to understand and retain information on a much deeper level and how this helps us all connect as humans.

- - - 12:00 – 13:00 Lunch - - -

13:00 – 14:00 Ola Hemström: Att våga berätta 

Att våga berätta om det man varit med om för andra är som ge sig ut på en resa. För många av de Ola arbetat med som radioproducent har det varit livsavgörande.  En resa mot läkande och att hitta sig själv igen. Ola tänker berätta om sina erfarenheter av den där resan och vad som kan hända på vägen. Om jobbiga och underbara ting som uppstår. Och om de vardagliga utmaningarna som en kan ställas inför som radioproducent, i mötet människor i mellan. 

14:00 – 14:30 Inblick/Utblick, Nordiskt Berättarcentrum med gäster     

Nordiskt berättarcentrum ger dig en kort inblick i vår verksamhet kring pågående och kommande projekt inom ramen för Lära med berättande.
Vi blickar också utåt, både nationellt och internationellt, och lyfter goda lärande exempel, aktuella projekt och strategiska arbeten för det muntliga berättandets vedertagenhet.       
   

14:30– 14:50 Kaffe

14:50 – 15: 50 Inblick/Utblick forts.

15:50 – 16:00 Vi avrundar dagen

16:00 - 17:00 Egentid med möjlighet till guidad visning av Sara kulturhus för den som så önskar.
 
17:00 - 21:00 Middag och föreställning

Middag, föreställning och mingel.
Till middagen serveras alkoholfri dryck, möjlighet att köpa öl och vin i baren.

  

 

TORSDAG 9 FEBRUARI

Dag 2 är en workshopdag med möjlighet att välja olika alternativ, varav en workshop ges online.

I anmälan väljer du vilken workshop du vill delta i under pass 1 och pass 2 eller så väljer du en längre workshop som pågår hela förmiddagen (pass 3 och pass 4). 

08:30 - 10:00 Workshops, pass 1

1A: Tine Winther, Sagobygden – Att använda berättelsen i arbetet med Barnkonventionen
Det kan vara många frågetecken när arbetet i klassrummet med barnkonventionen ska ta sin början. Att förklara skillnaden på rättigheter, individuella behov och att vilja ha, kan vara svårt. Berättelser har genom alla tider formulerat livsfrågor och hjälpt människor hur de ska leva sina liv. Genom att muntligt berätta folksagor, sägner och andra typer av berättelser har människor diskuterat och utvecklat samhällets värderingar och normer. Denna workshop kommer att bjuda på berättelser och exempel på övningar som inspiration i arbetet med barnkonventionen.

1B: Katrice Horsley – Making the theory real (engelska)
During the workshop Katrice will lead us through practical exercises that  enable us to make abstract ideas around language and narrative, into something that can be accessed and experienced by everybody. 
She will share a range of processes that enable people to share their stories in a way that is safe and makes sense to them. She has used these processes in setting from prisons and refugee camps to Universities and board rooms. Please make sure you wear comfortable clothing as the session will be participatory, though no one is expected to 'tell' their story or 'perform'.

1C: Agnes Branting och Mats Rehnman, Fabula Storytelling – Hitta berättelsen
 Alla bär vi på berättelser, men hur kan vi locka fram dem? I den här kursen tränar du muntligt berättande utifrån historier ur ditt eget liv. Du får en inblick i det muntliga berättandets olika fält och en kvick djupdykning i det autentiska livsberättandet. 
Inga förkunskaper krävs. 

 

- - - Fika - - -


10:30 - 12:00 Workshops, pass 2

2A: Tine Winther – Att använda berättelsen i arbetet med Barnkonventionen
2B: Katrice Horsley – Making the theory real (engelska)
2C: Agnes Branting och Mats Rehnman – Hitta berättelsen

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

9:00 - 12.00 Workshop, pass 3 (online)

4A: Sue Hollingsworth - Around the fire (digital workshop, engelska)
How can the telling of personal stories help heal the sometimes fragmented fabric of our communities? Whether it’s within the family, in school or in our wider society, what difference can personal stories really make? This workshop is composed of two halves: the first part will be an experimental session followed by practical applications and Q & A in the second.

- - - - - - - - - - - - - - - 

12.00 – 12.30 Återsamling och avslutning