Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!
Arrangör
Lindholmen Science Park & Byggherrarna
Plats
Lindholmen Science Park, Ljusgården
Datum
22 juni 2022
Tid
08:00 - 12:30
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Agenda

Moderator Per-Olof Arnäs                                  - PRELIMINÄR AGENDA - 

 

08.00

Frukostfralla i Ljusgården

08.30

Välkommen.  Tommy Lenberg, VD (Byggherrarna) och Tord Hermansson, VD (Lindholmen Science Park)

08.40

Bakgrund: Parisavtalet – utmaningar och möjligheter. Johan Andersson & Anders Forsberg (Lindholmen Science Park)

08.55

Nya krav på byggherrarna - Klimatdeklarationslagen - reformagenda - synergier. Tommy Lenberg, VD (Byggherrarna)

09.05

Vi har gjort det förr - standardisering kräver digitalt ledarskap - och att verka både strategiskt och operativt. Kerstin Wiss Holmdal (Sveriges Kommuner och Regioner)

09.15

Standardisering kräver digitalt ledarskap - så går vi vidare lokalt, regional och nationellt. Felix Krause (Sveriges Kommuner och Regioner)

09.25

Digitalisering - ett tekniksprång för byggbranschen. Peter Sundgren (NCC)

09.35

Korsvägen - Västlänken - vi gör det enklare. Film producerad av Trafikverket

09.40

Digitalisering behövs för ett hållbart samhällsbyggande. Catharina Elmsäter-Swärd (Byggföretagen)

09.50        

K A F F E P A U S

10.05

Trafikverket — Sveriges största upphandlare av bygg- och anläggningstransporter. Malin Holen, underhållsdirektör (Trafikverket)

10.15

Transportnäringen ställer om till gröna transporter i bygglogistikkedjan — win-win för alla. Peter Svensson, Branschföreträdare (Sveriges Åkeriföretag)

10.25

Avfall Sverige: Om byggavfall, deponi och cirkulärt byggande. Katarina Sundberg, Public Affairs (Avfall Sverige)

10.35

Återvinningsindustrierna: Hur arbetar de privata återvinningsföretagen för ökad resurseffektivitet med fokus på miljö? Viveke Ihd, VD (Återvinningsindustrierna)

10.45

Kvalitetssäkrad data för ständig förbättring.  Fredrik Bergman (Stockholms stad)

10.55

Vad säger forskningen om logistikutmaningen - hur kan vi effektivisera transporter och stärka cirkulärt materialflöde i byggindustrin utifrån ett informationsperspektiv? Anna Fredriksson (Linköpings Universitet)

11.05

ISO - Certifiering och miljöledningssystem. Raul Carlsson (RISE)

11.15

K A F F E P A U S

11.30

Standardiserat flöde av affärsinformation och Efficient Load Out - Effektiv utlastning.  Jonas Lindholm, Head of Digital Services (Productivity Services at Volvo Construction Equipment)


11.40

Use case | Förstudie från Chalmers (Per-Olof Arnäs)

11.50

PANELDEBATT

12.20

SUMMERING AV FÖRMIDDAGEN

12.30

LUNCH & MINGEL

 

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.