Get people together
Plats
Online
Datum
8 februari 2022
Tid
09:00 - 11:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Serie om GHG-protokollet scope 1-3


Webbinarieserie: Redovisning enligt GHG-protokollet scope 1-3 och åtgärder för utsläppsminskning

Det ställs allt större krav på företag att utgöra en del av lösningen på världens klimatutmaningar. Mot bakgrund av slutsatserna IPPC:s senaste rapport och COP26, som båda accentuerade det akuta klimatläget i världen samt tydliggjorde behovet av både ökade ambitioner och omedelbara insatser, står det klart att kraven och förväntningarna på företagen kommer fortsätta att öka. Att sätta klimatmål enligt Science Based Targets är ett kraftfullt sätt för företag att skapa en kollektiv rörelse mot att begränsa uppvärmningen till under 1,5 grader.

Men för att kunna sätta vetenskapligt baserade klimatmål och hantera sin klimatpåverkan behöver företag kunna beräkna och redovisa sina växthusgasutsläpp. Därtill förväntas även företag uppvisa konkreta åtgärder för att minska utsläppen

För att ge stöd åt företag i det viktiga arbetet med att redovisa växthusgasutsläpp erbjuder UN Global Compact Network Sweden, i samarbete med vårt medlemsföretag 2050, en webbinarie-serie i fyra delar där vi kommer gå igenom redovisning av växthusgasutsläpp enligt GHG-protokollet scope 1-3, samt dela best practices för hur företag kan minska sin klimatpåverkan.

 

I serien ingår fyra separata webbinarier enligt nedan:

1. 25 januari: Klimatredovisning enligt GHG-protokollet scope 1-2
2. 8 februari: Utsläppsminskning inom scope 1-2
3. 22 februari: Klimatredovisning enligt GHG-protokollet scope 3
4. 8 mars: Utsläppsminskning inom scope 3