Invajo - Events tool Get people together
Plats
Online
Datum
7 april 2022
Tid
13:00 - 14:30
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Agenda

·   Introduktion av Philip Thormark, Executive Director, UN Global Compact Network Sweden, om hur frågan om en familjevänlig arbetsplats kopplar till de Tio Principerna, de Globala målen och barnens rättigheter.

·   Hur påverkas barn och familjer av familjevänliga insatser på arbetsplatsen? Lulu Li, Child Rights and Sustainability Advisor, UNICEF Sverige, presenterar delar ur UNICEFs globala rapporter kring hur företag arbetar med familjevänliga insatser och hur det skapar affärsnytta samtidigt som det stärker barns rättigheter.

·   Företagsexempel – Maria Samuelsson, HR-chef på ABB Sverige och Alexander Westerdahl, HR-chef inom R&D på Spotify, berättar om varför detta är viktigt för dem och hur de arbetar konkret med frågan.

·   Utmaningar på arbetsplatsen och i samhället – vad ser facken? – Implikationer av flexibelt arbete utifrån TCO-rapporten "Livspusslet under coronapandemin", Therese Svanström, Ordförande på TCO.

·   Paneldiskussion med Maria Samuelsson, ABB Sverige, Alexander Westerdahl, Spotify, Lulu Li, UNICEF Sverige och Therese Svanström, TCO. Samtalet modereras av Lova Unge, Legal Counsel på Swedfund.