Invajo - Events tool

Lärvux rikskonferens 2019

Plats
Uppsala Konsert & Kongress
Datum
18 - 19 september 2019
Tid
09:00 - 15:30

Utställare

Skolverket Plats 1, Utställning sal C
Universitetets- och högskolerådet Plats 2, Utställning sal C
Lärarförbundet Plats 3, Utställning sal C
Lärarnas Riksförbund Plats 4, Utställning sal C
Region Uppsala
SUF-kunskapscentrum
Plats 5, Utställning sal C
Nypon Förlag AB Plats 6, Utställning sal C
Riksförbundet FUB:s projekt DigiJag Plats 7, Utställning sal C
Uppsala kommun Plats 8, Utställning sal C
Netsmart Plats 9, Foaje sal B
Lära Förlag           Plats 10, Foaje sal B
Lära Förlag Plats 11, Foaje sal B
Lära Förlag Plats 12, Foaje sal B
Riksföreningen Lärvuxpedagogerna     Plats 13, Foaje sal B
SPSM,
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Plats 14, Foaje sal B