Invajo - Events tool

Lärvux rikskonferens 2019

Plats
Uppsala Konsert & Kongress
Datum
18 - 19 september 2019
Tid
09:00 - 15:30

Program 18 - 19 september

Program onsdag 18 september                                                     Onsdag samtliga föreläsningar plan 3, Sal B konferenslokal
9:00

Registrering plan 1, entré
Fika serveras på plan 3, Utställning

9:30     Inledning                                                                                   
10:00 – 11:00 Föreläsning
Lars Lööw, generaldirektör på Svenska ESF-rådet.
(Rådet för Europeiska socialfonden)
11:05 – 12:15

Skolverket och SPSM
(Specialpedagogiska skolmyndigheten)

12:15 – 13:30

Lunch i restaurangen, plan1
Kaffe serveras på plan 3, se utställningar! 

13:30 – 14:30 ”Från inlåst till inkluderad”
Barry Karlsson, specialist i neuropsykologi. 
14:30 – 15:00 Fika
Tid att titta på utställningar
15:00 – 16:00   Riksföreningen Lärvuxpedagogernas årsmöte kl 15 - 16
Kallelse till Riksföreningen Lärvuxpedagogernas årsmöte. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen före 1 juni.

18:00
18:30    

Mingel och välkomstdryck på Uppsala Slott, ingång H0
Middag  och underhållning i Rikssalen, Uppsala slott

Program torsdag 19 september

 

8:45 - 9:00 "Backspegel"                                                                                           /Sal B, konferenslokal
Hanna Gerdes, moderator
9:00 - 10:00    

"Att arbeta kritiskt och strukturerat med tryckta texter,
bild och film"                                                                                          /Sal B, konferenslokal

Monica Reichenberg, senior professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

10:00 - 10:30

Fika - serveras vid utställningar

10:30 - 12:00

Valbara seminarier
varje deltagare går på två seminarier, val görs vid anmälan.                 

 

Seminarier, kl 10:30 - 11:15

1.       Programmering  /Rum: K1
Hillevi Törmä, IKT-pedagog
Programmering, ett sätt att tänka och lösa problem på olika sätt. Hur kan vi introducera programmering analogt och med roboten Blue Bot.
2.       Forskarstudie, "Det kamouflerade lärandet" /Sal B, konferenslokal 
Ingalill Stefansson, filosofie doktor i pedagogisk arbete
Samtal om retorik och realitet i skolformen särskild utbildning för vuxna.
3.       Vägen till jobb via daglig verksamhet  /Rum: K4
Therese Wappsell, arbetshandledare
Therese har epilepsi och en lindrig intellektuell funktionsvariation (IF). Du som lyssnar på föreläsningen får följa med Therese på en resa där hon berättar om skolan, daglig verksamhet, framtiden och arbetet mot en anställning.
4.       Att vara förälder med kognitiva svårigheter   /Rum: K2
Sandra Melander, beteendevetare och metodutvecklare på SUF-kunskapscentrum
Lydia Springer, leg psykolog
Pernilla Rydberg Hallén, elev på Lärvux, förälder och brukarrepresentant på SUF-kunskapscentrum
Om vikten av stöd och samverkan samt ge en inblick i hur det är att vara förälder och leva med kognitiva svårigheter.
5.       Skolledarträff, Sveriges Skolledarförbund medverkar  /Rum: K3
  

Seminarier, kl 11:15 – 12:00

1.       Sex och samlevnadsfrågor   /Rum: K1
Margareta Nymansson, speciallärare
Vija Bjelfvenfeldt, skolsköterska inom särskolan
Hillevi Törmä, IKT-pedagog
Hur pratar och undervisar man om sex och samlevnad med ungdomar och vuxna som har kognitiva funktionsnedsättningar.
2.       Forskarstudie, "Det kamouflerade lärandet"  /Sal B, konferenslokal 
Ingalill Stefansson, filosofie doktor i pedagogisk arbete
Samtal om retorik och realitet i skolformen särskild utbildning för vuxna.
3.       Vägen till jobb via daglig verksamhet     /Rum: K4
Therese Wappsell, arbetshandledare
Therese har epilepsi och en lindrig intellektuell funktionsvariation (IF). Du som lyssnar på föreläsningen får följa med Therese på en resa där hon berättar om skolan, daglig verksamhet, framtiden och arbetet mot en anställning.
4.       Att vara förälder med kognitiva svårigheter  /Rum: K2
Sandra Melander, beteendevetare och metodutvecklare på SUF-kunskapscentrum
Lydia Springer, leg psykolog
Pernilla Rydberg Hallén, elev på Lärvux, förälder och brukarrepresentant på SUF-kunskapscentrum
Om vikten av stöd och samverkan samt ge en inblick i hur det är att vara förälder och leva med kognitiva svårigheter.
5.       SYV-träff  /Rum: K3

12:00 - 13:00

Lunch                                                                                                 /Restaurang, plan 1
Kaffe serveras på plan 3, vid Utställning                                               

13:00 - 14:00

"Sant falskt eller mittemellan?"                                                     /Sal B, konferenslokal       
Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi, forskare vid Karolinska institutet, författare och vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet.

14:00 - 14:50 Teater Blanca                                                                                     /Sal B konferenslokal
Teater Blanca är en kommunal daglig verksamhet i Uppsala och de spelar teaterns klassiker. Idén är att göra seriös teater, med existentiella teman.Teaterns skådespelare har olika typer av funktionsnedsättningar. I repetitionsarbetet tar man god tid på sig att låta varje skådespelare utforska sin roll för att gestalta den på ett så genomtänkt sätt som möjligt.
14:50 - 15:10

Avslutning med kaffe/fikapåse

 

*Med reservation för eventuella ändringar