Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Lindholmen Open Days

Talare och föredragsinformation

 

darjaisakssonportratt.jpg

Darja Isaksson
Generaldirektör, Vinnova

Inblick i Sveriges innovationssystem.

 

 

pers150x184.png

Per Sunnergren
Programledare, Five Star Campus

Per har en doktorsexamen i atomfysik och har över 20 års erfarenhet av teknikutveckling och innovationsprocesser inom näringslivet. De senaste sex åren har han fokuserat på öppen samverkan som utvecklar testprojekt och testbäddar inom hållbarhetsområdet.

Abstrakt
Genom programmet Five Star Campus gör Chalmers en målmedveten satsning på att använda campusområdena som öppna testarenor för utveckling av framtidens hållbara lösningar. Fokus ligger på verkliga användarmiljöer där utveckling sker i nära samarbete med näringsliv, offentliga aktörer och slutanvändare i miljöer där innovationerna är avsedda att användas. Målsättningen är att skala upp och replikera lösningar framtagna på campus till samhället i stort, såväl nationellt som globalt

 

 

magnusgranstrom150x184.png

Magnus Granström
Director, SAFER

Abstrakt 
SAFER & Volvo Cars Safety Centre berättar om hur den samlade kompetens de byggt möjliggjorts genom att vara en del av Lindholmen Science Park och bidragit till att bygga ett hållbart transportsystem och den svenska nollvisionen.

 

 

lottajakobsson150x184.png

Lotta Jakobsson
Adj. Prof., PhD, Senior Technical Leader, Injury Prevention, Volvo Cars Safety Centre

Abstrakt 
SAFER & Volvo Cars Safety Centre berättar om hur den samlade kompetens de byggt möjliggjorts genom att vara en del av Lindholmen Science Park och bidragit till att bygga ett hållbart transportsystem och den svenska nollvisionen.

 

 

martinopendays.png

Martin Holmberg
Programansvarig, Medier & demokrati

Abstrakt
Hur jobbar Årets redaktion inom svenska nyhetsmedier med innovation? Under Lindholmen Open Day möter Martin Holmberg, programansvarig för Medier & demokrati, två nyckelpersoner bakom Borås Tidnings redaktionella utveckling: chefredaktör Stefan Eklund och Frida Dam Bergstedt, journalist och nav i de uppmärksammade forsknings- och innovationsprojekten Beta Borås 1 och 2.

Frågor som lyfts:
·      Har BT en redaktionell utvecklingsstrategi?
·      Vad har testats och lanserats senaste åren?
·      Priset Årets redaktion är förstås ärofyllt. Men vad har tidningens projekt och innovationer betytt för varumärket Borås Tidning och dess förhållande till publiken?

 

 

larserik.png

Lars-Erik Lindberg
Ericsson

Abstrakt
Insects in general and also the vital bees are endangered today. Only in Sweden are 16 out of 270 species regarded as extinctic. In some regions, looking globally, there are too few pollinating bees to get good crop yield. Pollination by bees is vital for 70% of all crops used for food. Aim of this project is to minimize number of visits to the hive and maximize the health and survival of the bee colonies. We will do this by monitor and detect. Our mission is 3GPP connected beehive streaming sensor data to cloud as basis for beehive managed services and provide data about bee situation to research.

 

 

hannalindholmenopendays.png

Hanna Maurin Söderholm
Programansvarig PICTA vid Lindholmen Science Park

Hanna Maurin Söderholm är lektor i informationsvetenskap och delar sin tid mellan sektionen för Biblioteks- och informationsvetenskap och Prehospen Centrum for Prehospital forskning. Hennes forskningsintressen rör e-hälsa, ny teknik och IT-stöd för samarbete och informationshantering (computer-supported cooperative work, CSCW), framför allt i olika vårdsammanhang. Hon är särskilt intresserad av vårdens digitalisering, visuell informations- och kommunikationsteknik och utmanande användningskontexter som t ex akutsjukvård där olika typer av information (taktil, visuell, textbaserad) används.

Abstrakt

Hur den mobila testambulansen kan stötta prehospital sjukvård - nya möjligheter för forskning, tester, utveckling och innovation av nya produkter och arbetsprocesser.

 

 

baslindholmenopendays942.png


Bengt Arne Sjöqvist
Forskare och Professor samt initiativtagare till PICTA vid Lindholmen Science Park

Bengt Arne Sjöqvist är forskare och Professor of Practice i forskargruppen Medicinska signaler och system. Forskningen är främst inriktad på eHälsa, och med särskilt fokus på att kombinera biomedicinsk teknik, telekommunikation och IT. Professor Sjöqvist var en pionjär inom eHälsa i mitten av 1980-talet, och har medverkat till att utveckla system och lösningar som nu finns i ambulanser runt om i världen. Av specifikt intresse är därför tillämpningar med inriktning mot pre-hospital akutsjukvård (t.ex. ambulanssjukvård) men också vård av allvarligt och långvarigt sjuka personer i hemmet eller på annan plats utanför sjukhus. Han har flera års erfarenhet från olika ledande positioner inom MedTech och eHälsa, och har därför ett särskilt intresse för att hitta sätt för ökat utvecklingssamarbete och innovation i samspel mellan akademi, vårdgivare och industri.

Abstrakt

Hur den mobila testambulansen kan stötta prehospital sjukvård - nya möjligheter för forskning, tester, utveckling och innovation av nya produkter och arbetsprocesser.

 

 

katarinabrud.png

Katarina Brud
Director, MobilityXlab

Katarina Brud heads mobilityXlab, an innovation and collaboration hub for future mobility founded by CEVT, Ericsson, Volvo Cars, Volvo Group, Veoneer and Zenuity; hosted by Lindholmen Science Park, Gothenburg. Katarina has a background working with business and marketing strategy, as well as corporate relations, in England, the US and Sweden. With experience from larger corporations as well as the startup scene, she is now passionate about merging these two worlds together.

Abstrakt
This year MobilityXlab has launched the Future Mobility Awards to recognize top startups who are changing the industry within four categories: Sustainability, Ai for Safety. Virtual Development and Connectivity.

 

 

ceciliaharalddson150x184.png

Cecilia Elb
Senior Innovation Manager, Volvo Group Connected Solutions

Cecilia is a Senior Innovation Manager in the Innovation Lab at Volvo Group Connected Solutions. She leads innovation in new services and solutions from idea generation to new ventures with the mission to create the next horizon of growth for the Volvo Group.

Abstrakt
Godstransporter till städer bidrar till utmaningar i form av trafikstockningar och sämre miljö i innerstäderna men är också en förutsättning för en attraktiv stad. Forskningsprojektet SMOOTh är ett spännande samarbete där industri, forskning och samhälle ska utveckla och testa ett system-av-system i Göteborg för att reducera antalet godstransporter till innerstaden med minst 40 procent.

 

 

imageskopia7031.png

Rikard Mattson
Ericsson

Abstrakt
Ericsson bygger en plattform som ska främja till ökad circular ekonomi i samhället. Plattformen kommer bland annat ha en marknadsplats där användare kan publicera annonser för produkter eller tjänster som dem vill skänka bort eller låna ut. Till exempel så ruttnar äpplen bort i våra trädgårdar för miljontals kronor per år som istället skulle kunna användas utav grannar eller lokala företag. Användadet av plattformen kommer att motiveras genom spelificering (gamification) som belönar användare för utförda handlingar. Plattformen ska erbjuda en mötesplats och smarta verktyg för temat hållbarhet, circulär ekonomi och ”zero-waste”.

 

 

jonas150x184.jpg

Jonas Tillström
Business Area Manager, Digital Services, Sigma Technology

Jonas är en expert inom analys och business intelligence med mer än 25 års erfarenhet inom området. Förutom att ansvara för området på Sigma Technology arbetar han i rollen som senior arkitekt där Jonas hjälper företag att komma fram till lösningar på deras analysproblem samt visualisering av deras verksamheter baserat på insamlad data. Jonas har arbetat under många år med produkter och lösningar från SAS Institute och har en gedigen erfarenhet av dessa både från verksamhetshåll och från implementering av lösningarna.

Abstrakt
Tillsammans med El-Kretsen, Chalmers Industriteknik och SAS Institute, har Sigma Technology analyserat hur man kan göra tranportsbranschen mer hållbar, spara kostnader och optimera leveranstider. Resultatet blev en ruttoptimeringsalgoritm som hjälper att minska CO2-utsläpp vid transport med ca 25%, samt hjälper transportbolag att spara bränsle.

 

 

vidhya150x184.png

Vidhya Madhavan
Senior Business Analyst, Sigma Technology

Vidhya är en senior konsult inom business intelligence och data warehousing med över 10 års branscherfarenhet. Hon är expert inom området och har varit ansvarig att designa många framgångsrika business intelligence och data analytics-lösningar.

Abstrakt
Tillsammans med El-Kretsen, Chalmers Industriteknik och SAS Institute, har Sigma Technology analyserat hur man kan göra tranportsbranschen mer hållbar, spara kostnader och optimera leveranstider. Resultatet blev en ruttoptimeringsalgoritm som hjälper att minska CO2-utsläpp vid transport med ca 25%, samt hjälper transportbolag att spara bränsle.

 

 

skarmavbild20200907kl112612.png

Anders Forsberg
Projektledare, CLOSER

Abstrakt
Syftet med projektet SAMORDNADE, STORSKALIGA HEMLEVERANSER är att automatisera processen från inköp i livsmedelsbutik till leverans till kund i riskgrupp i en livsmedelssäker kylkedja i vanliga bilar, t ex taxi. Matchning av befintliga transporter med transportbehov säkerställer hållbara och effektiva transporter.
Även matpaket från lokala restauranger omfattas då behovet finns samt att dessa också är en krisbransch

 

 

monicaek.png

Monica Ek
Projektledare Virtual Gothenburg Lab, Visual Arena

Under de senaste 25 åren har Monica Ek varit engagerad i utvecklingen av Virtual Reality för samhällsbyggnadssektorn. En resa från spektakulär teknik till etablerade arbetssätt. Monica har ett brinnande intresse för hur 3D och digitala tekniker kan skapa lättillgänglig och effektiv kommunikation samt vara ett tydligt beslutsstöd i komplexa projekt där även nya affärslösningar krävs för att ta in framtiden i den rullande vardagen.

Abstrakt
För att öka stadens innovationsförmåga och förändringskraft skapar Virtual Gothenburg Lab
en unik möjlighet att testa och utveckla arbetssätt, verktyg och metoder för visuellt, digitalt och virtuellt arbete. Virtual Gothenburg Lab är kopplad till stadens digitala tvilling Virtuella Göteborg och ger stöd åt Göteborgs Stads verksamhet inom stadsutveckling med syfte att förbättra förutsättningar för analys, insikt, planering, beslutsfattande, lärande, kommunikation, samskapande och delaktighet.

 

 

martinportrattmiljo.png

Martin Wahlgren
Koncern VD för Consatgruppen och styrelsemedlem i Lindholmen Science Park

Martin berättar, ”Jag har arbetat länge på Consat men aldrig känt att gräset är grönare någon annan stans. Att få arbeta ihop med engagerade och kompetenta medarbetare inom avancerad utveckling av uppkopplad kollektivtrafik, smarta städer, utveckling av el och självkörande fordon, avancerade maskiner och It system slår det mesta. Att tävla och ligga i framkant blir som ett gift som man inte kan vara utan".

Abstrakt
5G i kollektivtrafiken ger nya möjligheter för framtidens resande.

 

 

 

imageskopia5227.png

Annika Knutsson
Race Director, Göteborgsvarvet

Abstrakt
Göteborgsvarvet har valt att satsa på att bli ett mer hållbart evenemang. Tack vare vårt arbete har evenemanget blivit miljödiplomerat, är certifierade enligt den internationella standarden ISO-20121 och tilldelade AIMS Green Award 2016 samt tilldelades pris för årets hållbarhetsinsats 2017 av GMIC Sweden. Viktiga beståndsdelar i hållbarhetsarbetet handlar om socialt engagemang, ekonomi och miljö.

 

 

ibrahimbaylanopendays.jpg

Ibrahim Baylan
Näringsminister

Samtal om Sveriges konkurrens- och attraktionskraft idag och vad som krävs framåt.

 

 

bodleifjohansson01.jpg

Leif Johansson
Styrelseordförande, Astra Zeneca

Samtal om Sveriges konkurrens- och attraktionskraft idag och vad som krävs framåt.

 

 

goranlindsjo979.png

Göran Lindsjö
Senior Advisor

Göran Lindsjö är en ofta anlitad rådgivare och föreläsare inom AI och arbetar från Washington DC i Nordamerika och Europa. Han har erfarenhet som serieentreprenör inom AI och arbete på regeringskansliet med styrningsfrågor inom digitalisering av svensk offentlig sektor. Göran är Founding Fellow på AI Sweden där han också arbetar med strategi, internationalisering och demokratisering av AI.

 

 

sofievopendays.png

Sofie Vennersten
Program Director, Drive Sweden

Abstrakt
Vi har i Sverige en stark fordonstekniksektor. Vi har också en stark It-tekniksektor.Detta är en kombo som inte är lätt att matcha. Men var för sig funkar inget.  Drive Sweden - samlar allt ovan och skapar möjligheter till helhetssyn - pusselbitarna
Teknik räcker inte, affärsmodeller, samhällsplanering, policy och medborgarinvolvering krävs också
Kombo som inte är lätt att matcha, och för detta har vi fått mkt uppmärksamhet från internationellt håll.

 

Information om resterande talare kommer inom kort!

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.