Invajo - Events tool
Plats
Sanna Office Hub, nära Mörby Centrum, ca 12 minuter från T-centralen
Datum
16 januari 2019
Tid
08:00 - 12:00

4. Fokusera mera

Boost Club – för dig som vill fokusera på och utveckla din unikitet

Vad är just ditt unika erbjudande? Hur väl fokuserar du på det? Innan du kommer till Boost Club är det viktigt att du har en så klar bild som möjligt över ditt eget nuläge, dina utmaningar och din önskade framtid. Vem är du? Vad vill du? Ditt nuläge? Din dröm, vision, mission? Dina mål?

Du kommer få hjälp, verktyg och stöd av experter och medlemmarna på Boost Club, men det är du som måste göra jobbet. Ingen annan kan leva ditt liv. Ingen annan kan förstå och drömma dina drömmar. Men du måste vara tydlig med vad du vill och kan. Eller be om hjälp att bli tydligare och mer attraktiv. Hos oss får du testa och förfina ditt koncept.

Det är därför som Boost Club också kommer ställa krav på dig och andra. Men det kommer vara varma krav inbäddade i mycket empati. Varma krav för att just du ska uppnå dina mål och dina skarpa resultat. Krav ska ge energi och inte skapa rädsla.

På Boost Club kommer dialog, konsten att tänka tillsammans, och diskussion vara det viktigaste för att driva på utvecklingen. Att växa är en ständig process som tar tid. Det är därför vi ses regelbundet en gång i månaden, 10 gånger/år, och under en hel förmiddag. Det ger oss tid att ta tag i våra drömmar och utmaningar.
Boost Club hjälper dig att fokusera.

default