Invajo - Events tool
Plats
Sanna Office Hub, nära Mörby Centrum, ca 12 minuter från T-centralen
Datum
16 januari 2019
Tid
08:00 - 12:00

3. Trygghet och struktur

Boost Club – för att trygghet och struktur gör dig fri och kreativ

Vi lever i en värld som rusar på i ett rasande tempo med allt högre krav på leverans. Därför vill vi att Boost Club ska vara en trygg plats där man får vara sig själv och där man vet att alla andra vill en väl och vill hjälpa dig att nå mästarklass.

Hur når man dit? Jo, genom att skapa strukturer som är välkända men som också innehåller både dynamik och överraskningar. När du kommer till Boost Club ska du ha en förförståelse för vilka som är där, vad som ska avhandlas och vad du kan bidra med. Boost Club ger dig möjligheterna att växa i trygg miljö.

Vi ses 10 gånger per år med en månad mellan halvdagsmöten. Du ska ha tid att träna mellan träffarna. Inspiration, boostövningar, affärsfokus, stöd, hjälp och ny kunskap utlovas varje gång. Din utvecklingsplan är i fokus. Vi ska bygga möten där vi har tid att hjälpa varandra att utvecklas både som företag och som människor. Både på kort och lång sikt.

Den som vill vara kreativ behöver känna trygghet. På Boost Club är det okey får vara osäker och att få testa både tankar och idéer utan rädsla. För att växa måste man få prova och misslyckas. Som jonglören sa ”Varje tappad boll är ett steg mot utveckling”.

En annan viktig del av Boost Club är att vi ska lova varandra att inte gnälla eller prata illa om varandra. Och vi ska lova att inte avslöja sådant som berättas i förtroende. ”What happens in Boost Club stays in Boost Club”. Tillit och förtroende måste byggas upp. Och det är bland det viktigaste som finns i alla relationer. För vi vet, det tar tid att få gamla vänner.

default